Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Quân sự huyện Tuy Phong sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW

16.5.2018 - 15:55

Ngày 15/5/2018, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng chí Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận, đoàn thể huyện; cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện; chỉ huy trưởng Quân sự các xã, thị trấn.


Qua 05 năm triển khai, thực hiện, Đảng ủy Quân sự huyện đạt một số kết quả nổi rõ như sau: Quan tâm công tác lãnh đạo việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động số 20-NQ/TU ngày 07/8/2013 của Tỉnh ủy (khóa XII) và Kế hoạch số 133- KH/HU ngày 19/8/2013 của Huyện ủy (khóa VII) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới trong cấp ủy, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị và lực lượng vũ trang trong toàn huyện; qua đó, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ nhận thức được vai trò quan trọng của công tác dân vận trong lực lượng vũ trang. Cấp ủy đã có sự vận dụng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận phù hợp với từng địa bàn, từng vùng miền và từng đối tượng; phát huy vai trò nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nền quốc phòng toàn dân. Công tác dân vận trong lực lượng vũ trang đạt kết quả tích cực; vận động nhân dân thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội, nhân đạo từ thiện; giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế; tham gia xây dựng nông thôn mới, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ, gia cố kênh mương; tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Tuy nhiên, việc triển khai nội dung công tác dân vận trong lực lượng vũ trang có việc chưa cụ thể; công tác nắm bắt tình hình nổi lên ở địa bàn dân cư chưa kịp thời; việc vận dụng công tác dân vận có lúc, có việc chưa bám sát đối tượng, địa bàn. Nguyên nhân, vai trò lãnh đạo của cấp ủy có lúc chưa tập trung đúng mức; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; phương thức dân vận chưa đổi mới kịp thời.

Với tình hình diễn biến phức tạp hiện nay về an ninh môi trường, an ninh trật tự, xung đột vùng đánh bắt nguồn lợi thủy sản; nền kinh tế của huyện phát triển khá sôi động, nhất là về dịch vụ; các công trình và dự án trọng điểm liên quan đến bồi thường, giải tỏa, tái định cư; văn minh đô thị; lấn chiếm đất công đã và đang là thách thức cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương của Đảng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật Nhà nước. Do đó, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền trong cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sỹ về Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); vận dụng công tác dân vận cụ thể, có trọng tâm để tổ chức một số hoạt động thiết thực; bám sát địa bàn cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân; đổi mới nội dung, phương pháp dân vận phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, đổi mới công tác lãnh đạo triển khai công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Như Ý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK