Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018

16.5.2018 - 8:53

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của Ban Chấp hành Đoàn Khối, trong 2 ngày 10 và 11/ 5/ 2018 Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối đã tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018 đối với 12 cơ sở Đoàn thuộc Đoàn Khối và 12 Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở.


Qua đợt kiểm tra, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn đã báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018; công tác đoàn vụ - đoàn tịch theo hướng dẫn số 03-HD/ĐTN ngày 14/01/2013 của Ban Thường vụ Đoàn Khối; công tác nhận văn bản qua hệ thống thông tin gửi nhận văn bản trên Website Đoàn Khối; công tác tuyên truyền học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp…

Đây là đợt kiểm tra 6 tháng định kỳ hàng năm nhằm đánh giá việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn (đặc biệt là các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở), qua đó phát hiện và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh công tác tổ chức hoạt động phong trào và công tác đoàn vụ - đoàn tịch tại các cơ sở.

Nguyễn Duy Linh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK