Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những giải pháp quan trọng góp phần xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp trong sạch vững mạnh

15.5.2018 - 16:36

“Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 06 năm 2006 và nay là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là một chủ trương lớn, vừa cấp bách, vừa lâu dài của Đảng. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06 và hơn 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác ở các cấp, các ngành trong tỉnh nói chung đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Đối với Đảng bộ Khối doanh nghiệp, sau khi nghiên cứu ở tỉnh; các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ khối đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW một cách nghiêm túc. Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác được các cấp ủy đảng, đoàn thể, lãnh đạo doanh nghiệp phát động mạnh mẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh của của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động được nâng lên. Nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan tỏa, đạt kết quả cao được các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện ngày một tốt hơn và niềm tin của người lao động, của nhân dân vào Đảng, chính quyền được củng cố..

Là các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nên khi thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối  đã căn cứ vào đặc thù của đơn vị đã xác định 2 nội dung bức xúc để bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 2 nội dung đột phá cần tập trung thực hiện để tạo chuyển biến rõ nét trong Đảng bộ khối, đó là:

- Về nội dung bức xúc cần tập trung giải quyết là:

+ Bảo vệ môi trường;

+ Nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động;

- Về nội dung đột phá cần tập trung thực hiện để tạo chuyển biến rõ nét:

+ Tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp;

+ Đổi mới nội dung và phương thức làm việc, sát cơ sở, sát người lao động; thường xuyên tiếp xúc đối thoại, hướng dẫn động viên để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, bức xúc xảy ra.

Từ 4 nội dung trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thông qua các hội nghị giao ban và hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng cuối năm của Đảng bộ để đôn đốc nhắc nhở cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời, nhấn mạnh cấp uỷ, các doanh nghiệp trong Đảng bộ khối tuỳ thực tế của đơn vị mình để cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mình.

Từ đó, có đơn vị đã đưa vấn đề môi trường trong doanh nghiệp là nội dung bức xúc cần giải quyết; có đơn vị chọn phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm dịch vụ trong sản xuất kinh doanh làm nội dung đột phá; hoặc có đơn vị chọn việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội chăm lo, cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc cho công nhân người lao động… làm vấn đề đột phá. Riêng vấn đề chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp được tất cả cấp ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chọn là những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc cần giải quyết.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện một số cấp ủy đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai, giải quyết khá tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm. Đã có nhiều sáng kiến trong cải tiến nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, trong việc cải tạo hệ thống xử lý nước thải, rác thải công nghiệp; cải thiện môi trường làm việc đảm bảo thoáng mát; đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; có chính sách ưu đãi đối với công nhân, người lao động làm việc lâu năm, gắn bó với doanh nghiệp, xây dựng nhà ở cho công nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; nhà ở tập thể cho công nhân chưa có gia đình, xây dựng nhà giữ trẻ cho con của công nhân hoặc tổ chức bếp ăn tập thể miễn phí cho công nhân…   Bên cạnh đó, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên có khoa học hơn, tận tụy và có tinh thần trách nhiệm với công việc hơn. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp được đề cao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nói đi đôi với làm; gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ; thường xuyên bám sát cơ sở, sát người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; thông qua Hội nghị người lao động, góp ý, bổ sung, chỉnh sửa thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch chế độ tiền lương, phúc lợi và thu nhập của người lao động, đối thoại trực tiếp giữa người sử dụng lao động và người lao động, động viên và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, bức xúc đặt ra. Nhờ đó đã tạo được sự tin tưởng, đồng thuận, đoàn kết gắn bó giữa người đứng đầu, lãnh đạo doanh nghiệp với công nhân, người lao động; qua đó sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp đã có bước chuyển biến phát triển, môi trường được cải thiện, đời sống công nhân người lao động từng bước được nâng lên so với trước; công nhân, người lao đông ngày càng tin tưởng, gắn bó hơn với cơ quan, doanh nghiệp; không có tình trạng khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách luôn được cấp uỷ, lãnh đạo và người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng; dù còn nhiều khó khăn song trong 2 năm qua các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối cũng đã đóng góp và hỗ trợ hơn 49 tỷ đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa do tỉnh phát động.

Qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ khối doanh nghiệp có thể khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệpxây dựng Đảng, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; qua học tập và làm theo Bác đã xuất hiện một số mô hình hay, cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia.

Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của một số cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối vẫn còn lúng túng. Một vài cấp ủy cơ sở và ban chấp hành các đoàn thể chưa thật sự chủ động, còn trông chờ vào chỉ đạo, hướng dẫn của trên; chưa tạo phong trào thi đua học tập, làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia.

Do đó, trong thời gian tới để đưa Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng thực chất, trở thành phong trào sâu rộng, lan toả trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trong đó, xác định rõ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp; tạo ra ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên.

- Cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình gắn với kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức; thường xuyên chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, đảng bộ và các đoàn thể.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục những khuyết điểm. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, không chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo trong cơ quan, doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, thu nhập của người lao động và sự phát triển của tỉnh.

- Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tóm lại, dù còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng Chỉ thị 05 đã thực sự đi vào lòng người, là một trong những giải pháp quan trọng để tu dưỡng rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức không chỉ của cán bộ, đảng viên mà của cả công nhân và người lao động trong doanh nghiệp; đồng thời đây là nhiệm vụ và giải pháp vừa cấp bách vừa lâu dài nhằm xây dựng chỉnh đốn đảng, qua đó phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp như tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 và nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) đã xác định.

PHC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK