Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ PHƯỚC THỂ - HUYỆN TUY PHONG

15.5.2018 - 14:40

Sáng ngày 27/4/2018, tại Hội Trường Nhà Văn hóa xã Phước Thể, Hội Nông dân xã Phước Thể đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.


Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đ/c: Đ/c Lê Hậu-Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Các đồng chí Trường trực Hội Nông dân huyện và các đồng chí đại diện Đảng ủy; UBND; UBMTTQ và các đoàn thể của xã Phước Thể.

Đặc biệt có 50 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.447 hội viên nông dân của xã Phước Thể về tham dự đại hội.

Kết quả, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân xã, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Huyện Hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã và sự phối hợp giúp đỡ của UBND, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, Hội Nông dân xã đạt được một số kết quả như sau:

- Công tác xây dựng tổ chưc Hội: Trong nhiệm kỳ, phát triển được 225 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 1.447 hội viên. Đã cấp 115 thẻ hội, hội viên có thẻ tăng  225/652 hội viên; cốt cán chính trị 35/1447 hội viên, đạt 24,18%.

- Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”: Hàng năm, Hội cơ sở đều có kế hoạch chỉ đạo các Chi hội phối hợp với thôn, xóm sinh hoạt quán triệt các tiêu chí nông dân SXKD giỏi và vận động gia đình hội viên đăng ký thi đua SXKD giỏi, hàng năm có 1.049 hộ đăng ký, đến cuối năm 2017 có 790 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG. Thường trực Hội đã tham mưu Ban Chỉ đạo UBND xã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi lần thứ VIII (2012 - 2014); sơ kết 4 năm (2014 - 2017).

- Công tác hỗ trợ vốn vay để sản xuất kinh doanh: Trong nhiệm kỳ qua phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 399 hộ vay với số tiền là 7,018 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách - Xã hội là 7,074 tỷ đồng/08 Tổ/ 422 hộ vay, gồm các nguồn vốn cho vay các chương trình học sinh sinh viên, hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Hội cơ sở quan tâm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quán triệt trong BCH Hội Nông dân, các Chi hội, Tổ hội; phân công nhiệm vụ trong Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành, có xác định cụ thể trách nhiệm từng người, đánh giá kiểm điểm trách nhiệm tại các cuộc họp định kỳ, rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng Hội để phong trào của cơ sở Hội luôn đạt vững mạnh; Công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội cơ sở có nội dung cụ thể trong từng thời gian, thông qua phát động phong trào thi đua, hướng các hoạt động của Hội về các Chi hội, Tổ hội; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Chi hội, Tổ hội phát huy vai trò là đơn vị hành động. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được quan tâm chú trọng, kịp thời; Tổ chức Hội ngày càng thật sự làm nòng cốt trong các phong trào nông dân, nhất là phong trào NDSXKD giỏi, đã làm chuyển biến đáng kể trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hàng năm Hội Nông dân xã đều đạt danh hiệu vững mạnh.

Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 đ/c; Ban Thường vụ 03 đ/c; đ/c Huỳnh Tấn Dũng- Chủ tịch Hội Nông dân xã (khóa VII) được tái cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, đ/c Nguyễn Thị Trung Chiêu-PCT Hội khóa VII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội Nông dân Huyện nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 đ/c (trong đó: 13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết).

Duy Tình
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK