Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

TUY PHONG: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ PHONG PHÚ LẦN VIII, NHIỆM KỲ: 2018-2023

15.5.2018 - 14:36

Sáng ngày 05/5/2018, tại Hội Trường UBND xã Phong Phú, Hội Nông dân xã Phong Phú đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.


Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đ/c: Đ/c Lê Hậu-Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Các đồng chí Trường trực Hội Nông dân huyện và các đồng chí đại diện Đảng ủy; UBND; UBMTTQ và các đoàn thể của xã Phong Phú.

Đặc biệt có 50 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.101 hội viên nông dân của xã Phong Phú về tham dự đại hội.

Kết quả, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân xã, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Huyện Hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã và sự phối hợp giúp đỡ của UBND, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, Hội Nông dân xã đạt được một số kết quả như sau:

- Công tác xây dựng tổ chưc Hội: Trong nhiệm kỳ, phát triển được 237/250 hội viên, đạt 94,8% chỉ tiêu so Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra, nâng tổng số hội viên đến nay là 1.101 hội viên. Đã cấp 237 thẻ hội, hội viên có thẻ tăng  1.000/1.111 hội viên; cốt cán chính trị 67/112 hội viên, đạt 6%.

- Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”: Hàng năm, Hội cơ sở đều có kế hoạch chỉ đạo các Chi hội phối hợp với thôn, xóm sinh hoạt quán triệt các tiêu chí nông dân SXKD giỏi và vận động gia đình hội viên đăng ký thi đua SXKD giỏi, cụ thể: năm 2012 có 173 hộ; năm 2013 có 193 hộ; năm 2014 có 497 hộ; năm 2015 có 520 hộ; năm 2016 có 530 hộ và năm 2017 có 555 hộ nông dân. Thường trực Hội đã tham mưu Ban Chỉ đạo UBND xã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi lần thứ VIII (2012 - 2014); sơ kết 4 năm (2014 - 2017).

- Công tác hỗ trợ vốn vay để sản xuất kinh doanh: Đến nay, tổng dư nợ từ hai Ngân hàng và nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trong nhiệm kỳ qua là 26,824 tỷ đồng, trong đó: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 15,833 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách - Xã hội là 10,991 tỷ đồng/449 hộ/09 tổ, gồm các nguồn vốn cho vay các chương trình học sinh sinh viên, hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Hội cơ sở quan tâm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quán triệt trong BCH Hội Nông dân, các Chi hội, Tổ hội; phân công nhiệm vụ trong Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành, có xác định cụ thể trách nhiệm từng người, đánh giá kiểm điểm trách nhiệm tại các cuộc họp định kỳ, rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng Hội để phong trào của cơ sở Hội luôn đạt vững mạnh; Công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội cơ sở có nội dung cụ thể trong từng thời gian, thông qua phát động phong trào thi đua, hướng các hoạt động của Hội về các Chi hội, Tổ hội; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Chi hội, Tổ hội phát huy vai trò là đơn vị hành động. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết được quan tâm chú trọng, kịp thời; Tổ chức Hội ngày càng thật sự làm nòng cốt trong các phong trào nông dân, nhất là phong trào NDSXKD giỏi, đã làm chuyển biến đáng kể trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hàng năm Hội Nông dân xã đều đạt danh hiệu vững mạnh.

Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 đ/c; Ban Thường vụ 03 đ/c; đ/c Phạm Minh Kính- Chủ tịch Hội Nông dân xã (khóa VII) được tái cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, đ/c Thông Qua Thị Mây- PCT Hội khóa VII tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội Nông dân Huyện nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 12 đ/c (trong đó: 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).

Duy Tình
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK