Hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chỉ định Ban Chấp hành đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020

14.5.2018 - 16:35

Ngày 11/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chỉ Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Căn cứ quyết định số 690-QĐ/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020; xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 02 đồng chí:

- Đồng chí Lê Thị Bích Liên, Bí thư  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận;

- Đồng chí Trần Minh Hoài, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Nguyễn Thị Thu Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK