Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016, năm 2017 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm ThuậnNam.

14.5.2018 - 15:4

Nhằm giúp tổ chức đảng cấp dưới phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; bảo đảm cho việc thi hành kỷ luật trong Đảng đúng phương hướng, phương châm, thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật đảng. Căn cứ Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, ngày 07/5/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam; mốc thời gian kiểm tra năm 2016, năm 2017.


Ngày 11/5/2018 tại Huyện ủy Hàm Thuận Nam, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành triển khai quyết định nêu trên. Theo kế hoạch, Tổ kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trong tháng 5 và dự kiến kết thúc trong tháng 7/2018, sau đó báo cáo kết quả kiểm tra cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận./-

Trần Đình Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK