Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

PHÁT HUY VÀ KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP

12.5.2018 - 9:3

Muốn doanh nghiệp phát triển cần chú ý phát huy đúng mức vai trò của tổ chức đảng, của đảng viên để thực hiện các nhiệm vụ đột phá gắn với tình hình thực tiễn tại các doanh nghiệp; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; chú ý các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và phát triển bền vững.


Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương gương điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh sáng ngày 11/5/2018.

Thời gian đến, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn, toàn diện hơn, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng như từng chi, đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, ngày càng khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của mình trong hệ thống chính trị; đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực thực nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện, nhất là kết quả thực hiện của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị. Tăng cường xây dựng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu của Đảng bộ, không dừng lại ở việc tuyên dương mà phải tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ ở tất cả chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ Khối. Từ đó, thúc đẩy đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên của Đảng bộ Khối tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; không ngừng đổi mới, hăng hái thi đua lao động sáng tạo; đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp. Quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện những công nhân, người lao động tiêu biểu, có lý tưởng phấn đấu vào Đảng để xem xét kết nạp, bổ sung lực lượng cho Đảng ở các loại hình doanh nghiệp. Những điển hình tiên tiến được tuyên dương cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; trở thành những người đi đầu, lực lượng cốt cán trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; giúp đoàn viên, hội viên, người lao động tại doanh nghiệp mình đang làm việc thấy rõ ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

TRUNG TRỰC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK