Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Xây dựng giai cấp công nhân phát triển toàn diện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

11.5.2018 - 14:53

Sáng ngày 10/5/2018, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thị, thành ủy có các đồng chí Thường trực, UBND các huyện và các phòng, ban của huyện, thị, thành ủy.


Đ/c Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị đã đánh giá qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20 đạt nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện. Nhìn chung, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức của Công đoàn ngày càng được nâng lên; giai cấp công nhân được chăm lo ngày càng tốt hơn từ bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao giác ngộ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc đến đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; triển khai ngày càng tốt hơn các chính sách, pháp luật về lao động cho công nhân; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân trong các loại hình doanh nghiệp được quan tâm thực hiện.

Đ/c Nguyễn Hoài Anh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy điều hành thảo luận tại HN

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 20 vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để tăng cường nhận thức, trách nhiệm và hành động trong hệ thống chính trị các cấp thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Trung ương và Chương trình hành động số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy chưa được thường xuyên; việc thực hiện Nghị quyết có mặt đạt kết quả chưa cao; đời sống văn hóa, tinh thần của lực lượng công nhân ở một số nơi nhìn chung vẫn còn thấp; vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham mưu, đề xuất về chủ trương, chính sách đối với công tác xây dựng giai cấp công nhân chưa rõ nét, thiếu chủ động...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh trong thời kỳ mới vừa là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quyết định, công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp, đồng thời đòi hỏi sự nỗ lực vươn lên của mỗi công nhân, sự tham gia đóng góp tích cực của người lao động.

Đ/c Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Thời gian tới đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Xác định công tác xây dựng giai cấp công nhân là công tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực bao gồm: đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân, không ngừng trí thức hóa giai cấp công nhân; các cấp chính quyền, các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thực hiện chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp, chú ý thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” theo Quyết định 1780/QĐ-TTg, ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhu cầu, nguyện vọng và đời sống công nhân, người lao động; tăng cường các hình thức, hoạt động tuyên truyền, giáo dục công nhân nhằm nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, có ý thức tự vươn lên trong cuộc sống; các cấp công đoàn ngày càng sâu sát cơ sở, tăng cường nắm bắt tình hình, đề xuất các giải pháp, đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức đảng trong lực lượng công nhân, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Thuy Hoa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK