Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng bộ Bắc Bình với công tác phát triển đảng viên mới ở địa bàn dân cư

9.5.2018 - 7:44

       Thời gian qua, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Bắc Bình luôn quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 60-CT/TU, ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; hàng năm, đa số các chi bộ đều xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, trong đó, xác định chỉ tiêu phát triển đảng trên địa bàn dân cư là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển đảng viên mới, nhất là những địa bàn có ít đảng viên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, số lượng đảng viên mới được kết nạp đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.


       Một số chi bộ thôn, khu phố thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức và chỉ đạo hoạt động của ban công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn; qua đó, tạo nguồn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng; Quy trình thực hiện công tác phát triển đảng viên mới nói chung, phát triển đảng viên trên địa bàn dân cư nói riêng được thực hiện chặt chẽ, hồ sơ bảo đảm theo quy định; Các trường hợp đảng viên mới kết nạp ở địa bàn dân cư đều bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, trình độ học vấn và các điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các trường hợp đảng viên mới là người hoạt động không chuyên trách đều có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; Kết quả công tác kết nạp đảng viên mới ở địa bàn dân cư đã góp phần bổ sung nguồn lực cho chi bộ, bổ sung nguồn cán bộ cho tổ chức đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

       Tuy nhiên, việc tạo nguồn gặp nhiều khó khăn do nhiều quần chúng chưa nhận thức đầy đủ, chưa xác định được động cơ, khi đứng vào hàng ngũ của Đảng; chưa đáp ứng được các quy định về học vấn, lý lịch…; những đối tượng có khả năng phát triển đảng thì không có việc làm tại địa phương, thường đi làm ăn xa… Bên cạnh đó, phần lớn chi bộ chỉ dựa vào nguồn do tổ chức Đoàn Thanh niên bồi dưỡng, giới thiệu; nguồn từ các đoàn thể khác giới thiệu còn rất hạn chế về số lượng, nhiều địa phương hầu như nhiều năm liền không có nguồn do các đoàn thể Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh giới thiệu.

       Một số chi bộ thôn, khu phố chưa quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm và cả nhiệm kỳ; chưa phân công cụ thể đảng viên chính thức giáo dục, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng; Chỉ tiêu được giao hàng năm có chi bộ đạt thấp hoặc không phát triển đảng được; Chất lượng hoạt động phần lớn chi, tổ Đoàn, hội của các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn dân cư còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng đưa vào kế hoạch bồi dưỡng kết nạp đảng.

       Để thực hiện Chỉ thị số 60-CT/TU, ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong thời gian đến, các cấp ủy của Đảng bộ huyện Bắc Bình cần quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc của các chi bộ địa bàn trong công tác phát triển đảng viên mới; tập trung xây dựng củng cố, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, chi tổ hội cơ sở làm tốt công tác tạo nguồn.

       Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo các chi bộ thôn, khu phố phải xem phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức; theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền vận động giúp các đối tượng quần chúng nhận thức đầy đủ quyền lợi khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, giải đáp thỏa đáng các thắc mắc liên quan; chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm gắn với xác định nguồn phát triển, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, đồng thời, xác định lộ trình thực hiện lâu dài, bền vững bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao của từng năm; theo đó, nắm vững các quy định đối tượng, tiêu chuẩn kết nạp Đảng, công tác tư tưởng, động viên, tạo điều kiện tối đa để làm tốt công tác tạo nguồn.

       Thường xuyên đánh giá công tác phát triển đảng viên mới ở địa bàn dân cư; qua đó, rút kinh nghiệm, đề xuất, nhân rộng những mô hình, cách làm hay hiệu quả trong công tác này; Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội huyện quan tâm xây dựng tổ chức ở cơ sở; phối hợp với cấp ủy xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức đoàn thể mình phối hợp với chi ủy chi bộ địa bàn thôn, khu phố làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, để tạo môi trường thu hút, tập hợp quần chúng, đoàn viên, hội viên rèn luyện trong thực tiễn, qua đó phát hiện nhân tố nổi trội đưa vào nguồn bồi dưỡng./.

                                                                             

Đinh Tiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK