Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Họp xét khen thưởng gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2018

8.5.2018 - 16:46

       Ngày 07/5/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức cuộc họp lấy ý kiến xem xét thẩm định những tập thể - cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh, giai đoạn 2016-2018. 


       Dự họp có đại diện lãnh đạo: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Bình thuận để thống nhất những tập thể - cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị Thường trực Tỉnh ủy tặng Bằng tuyên dương và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen các gương tập thể và cá nhân điển hình về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2018. Đồng chí Bùi Thế Nhân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp.

       Trên cơ sở đề xuất của các Đảng bộ trực thuộc và các ý kiến tham gia tại cuộc họp, hội đồng khen thưởng đã lựa chọn ra 128 tập thể, cá nhân được tặng Bằng tuyên dương và 10 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu được tặng Bằng khen trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đây là những tấm gương tiêu biểu, có sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2018 của tỉnh nhà./.

Thúy Bình
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK