Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO KẾT QỦA THI

THÔNG BÁO kết quả thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

8.5.2018 - 16:21

Hội đồng thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018.


Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi nâng ngạch, người dự thi nâng ngạch có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi nâng ngạch. Đơn đề nghị phúc khảo phải được gửi bằng văn bản qua đường bưu điện (không nhận bản fax, email và các hình thức khác) về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (địa chỉ: số 04, Bà Triệu, thành phố Phan Thiết).

Danh sách kết quả điểm thi 

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK