Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trở thành những người đi đầu, lực lượng cốt cán trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

8.5.2018 - 15:49

Những điển hình tiêu biểu, bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; trở thành những người đi đầu, lực lượng cốt cán trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngay tại cơ quan, đơn vị, tổ chức mình và lan tỏa mạnh mẽ hơn trong xã hội.


Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An đã nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên dương gương điển hình tiên tiến, bí thư chi bộ tiêu biểu do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức sáng ngày 08/5/2018. Theo đó, để triển khai thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm ngày càng thiết thực và hiệu quả, bên cạnh những nhiệm vụ đã đề ra; Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn đảng; thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện, nhất là kết quả thực hiện của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị. Tập trung triển khai để người đứng đầu, đảng viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch gương mẫu, tự giác thực hiện có thực chất; chú trọng đi vào những việc làm thật cụ thể, thiết thực gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đặc biệt, trong việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phải tập trung quyết tâm sửa chữa, khắc phục, không để kéo dài và phát sinh những vấn đề phức tạp. Tăng cường xây dựng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu của Đảng bộ, không chỉ dừng lại ở việc tuyên dương mà phải tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ ở tất cả chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ Khối. Từ đó, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có thái độ thực sự tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; tích cực phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; học tập phong cách gần dân, sát dân, trọng dân của Người; thường xuyên lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm chính, gần dân, hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân.

TRUNG TRỰC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK