Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Kiểm tra xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020

8.5.2018 - 9:31

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch 130-KH/HU, ngày 03/5/2018 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện uỷ (khoá VIII) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.


Mục đích việc kiểm tra là để đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của cấp uỷ, chính quyền các xã. Qua kiểm tra, kịp thời phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém và tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra cấp ủy 4 xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân, Chí Công, Hòa Phú; thời gian kiểm tra 01 ngày (ngày 25/5/2018).

Ban Thường vụ Huyện uỷ giao các đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt cuộc kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng thời, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả kiểm tra đối với các địa phương được kiểm tra sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra chung.

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK