Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

8.5.2018 - 9:12

Thường trực Huyện ủy vừa có Thông báo 532-TB/HU, ngày 02 tháng 5 năm 2018 kết luận tại cuộc làm việc với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa về triển khai nhiệm vụ đến cuối năm 2018.


Theo đó, đồng chí Nguyễn Dân, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài; theo dõi, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ nạo vét, thông luồng cửa biển Phan Rí Cửa; đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh trên địa bàn; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách và nguồn lực trong nhân dân trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp; thực hiện Đề án “Đẩy nhanh tốc độ phát triển dịch vụ, nhất là thương mại và du lịch” của Ủy ban nhân dân huyện. Đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách Nhà nước đạt chỉ tiêu giao năm 2018; làm chuyển biến tích cực hơn công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, môi trường. Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2018-2019; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động; vận động tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt chỉ tiêu huyện giao; phát huy các thiết chế văn hóa. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã  hội tại địa phương.

Về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa tiếp tục đổi mới tư duy phát triển; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội địa phương; quyết liệt hơn, quyết tâm chính trị cao hơn; sâu sát địa bàn cơ sở; chủ động, tích cực hơn quan tâm giải quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc của địa phương. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy; nhất là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Đảng ủy; mối quan hệ lãnh đạo, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể thị trấn. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ; sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng, củng cố và phát huy lực lượng cốt cán chính trị đúng thực chất...

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK