Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 5 năm 2018

7.5.2018 - 13:48

Chương trình công tác tháng 5 năm 2018


 

Thứ tư

ngày 02

 

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan.

- Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp Chi ủy.

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp giao ban Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 5/2018.

- Đ/c Hồ Trung Phước làm việc với Thành ủy Phan Thiết.

- Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì rà soát các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức sơ kết 02 năm, lễ báo công dâng Bác và lễ tuyên dương Chỉ thị 05-CT/TW.

Thứ năm

ngày 03

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp Chi bộ.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban, sau đó họp cơ quan.

Thứ sáu

ngày 04

Cả ngày

Đ/c Hồ Trung Phước họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân và lãnh đạo Phòng LLCT làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về duyệt kịch bản truyền hình trực tiếp lễ sơ kết 02 năm và lễ tuyên dương Chỉ thị 05-CT/TW.

Thứ hai

ngày 07

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước làm việc với Đảng ủy phường Mũi Né và Hàm Tiến.

Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp xét các tập thể cá nhân tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Thứ ba

ngày 08

Sáng

Đ/c Bùi Thế Nhân dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, Bí thư chi bộ tiêu biểu lần thứ III – năm 2018 của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh.

Thứ ba đến thứ năm

ngày 08 đến 10

Đ/c Hồ Trung Phước tập huấn HĐND tỉnh tại Lâm Đồng.

Thứ tư

ngày 09

Sáng

 

Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội nông dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, 4 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ năm

ngày 10

Sáng

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Đ/c Bùi Thế Nhân và lãnh đạo Phòng LLCT làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về duyệt video clip báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Chiều

Đ/c Bùi Thế Nhân và lãnh đạo Phòng LLCT duyệt chương trình hát múa về sơ kết 02 năm, lễ tuyên dương trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Thứ sáu

ngày 11

Chiều

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông và Vận tải về giao thông nông thôn.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Tân Thắng về công tác dân vận và phối hợp đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thứ hai

ngày 14

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

- Đ/c Bùi Thế Nhân cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thứ ba

ngày 15

Cả ngày

- Đ/c Hồ Trung Phước tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Linh.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Đông Hà, huyện Đức Linh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Thứ tư

ngày 16

Sáng

Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, 4 tháng đầu năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ năm

ngày 17

Cả ngày

Đ/c Huỳnh Thái Dương cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Đức Phú, huyện Tánh Linh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Sáng

 

 Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII).

Thứ sáu

ngày 18

 

Sáng

 

- Tập thể lãnh đạo Ban viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2018).

- Tập thể lãnh đạo Ban dự hội nghị báo cáo viên (trực tuyến).

- Đ/c Hồ Trung Phước dự họp thông qua chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự lễ truy điệu và an táng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp tập thể Thường trực HĐND nghe và cho ý kiến các tờ trình quan trọng của UBND tỉnh và các vấn đề có liên quan giữa hai kỳ họp.

Thứ bảy (Sáng)

ngày 19

Tập thể lãnh đạo Ban và CBCC cơ quan dự Hội nghị sơ kết  02 năm, lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Thứ hai

ngày 21

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban.

 

Thứ ba

ngày 22

 

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước cùng Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII).

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp tập thể Thường trực HĐND nghe và cho ý kiến nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề kết quả thực hiện Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh.

Thứ tư đến thứ sáu

ngày 23 đến 25

Đ/c Bùi Thế Nhân cùng Đoàn Tạp Chí cộng sản đi khảo sát tại huyện đảo Phú Quý.

 

Thứ tư

ngày 23

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng Đoàn kiểm tra làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII)

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa báo cáo bài tại Trường Chính trị tỉnh.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước và phòng Lịch sử Đảng cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Cựu tù chính trị về bản thảo Công tác lãnh đạo đấu tranh của các chiến sỹ cách mạng tỉnh Bình Thuận trong nhà tù trại giam Mỹ - Ngụy ở miền Nam (1954-1975).

Thứ 5, thứ 6

ngày 24, 25

Đ/c Hồ Trung Phước dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Thứ 5 đến thứ 7

ngày 24 đến 26

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa cùng đoàn công tác đi nghiên cứu thực tế học tập kinh nghiệm tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và Cục chính trị Quân khu 7.

 

Chủ nhật

ngày 27

Sáng

Đ/c Huỳnh Thái Dương lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Hải Đoàn 129 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thứ hai

ngày 28

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì hội ý lãnh đạo Ban và họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan.

- Đ/c Bùi Thế Nhân chủ trì họp Chi ủy.

Chiều

Đ/c Huỳnh Thái Dương Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Trường Chính trị tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, 4 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thứ ba

ngày 29

Sáng

- Đ/c Bùi Thế Nhân dự Tọa đàm xác định cụ thể nội dung, phạm vi, phương thức lãnh đạo và mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh với các cơ quan có liên quan.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương chủ trì Giao ban báo chí tháng 5/2018.

Chiều

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa chủ trì giao ban Dư luận xã hội tháng 5/2018.

Thứ tư

ngày 30

Sáng

- Đ/c Hồ Trung Phước cùng dự họp tập thể Thường trực HĐND thông qua báo cáo kết quả giám sát và nghị quyết về việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động của các cơ quan quản lý nhà nước và một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Đ/c Huỳnh Thái Dương dự hội nghị giao ban Cụm khu vực Đông Nam bộ về thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Chiều

Đ/c Bùi thế Nhân chủ trì họp Chi bộ.

Thứ năm

ngày 31

Sáng

Đ/c Hồ Trung Phước chủ trì họp cơ quan.

Chiều

Đ/c Hồ Trung Phước dự họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tháng 6/2018.

 

* Đ/c Huỳnh Thái Dương tham gia Đoàn Kiểm tra số 1 của Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 14-MQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình và Đảng ủy xã Phan Hiệp. (Đoàn do đồng chí Nguyễn Hoài Anh làm Trưởng đoàn).

 

 

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                            

 

 

ADMIN BTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK