Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 5/2018

4.5.2018 - 8:31

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 theo Kết luận số 340-KL/HU ngày 02/4/2018 của Huyện ủy (khóa VIII).

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, cháy rừng mùa khô; phòng, chống cháy ở các khu dân cư tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 13/3/2018 của Huyện ủy (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong năm 2018.


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ ba, ngày 01

Nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động (01/5).

Thứ tư, ngày 02

 

Buổi chiều: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 14/9/2016 của Huyện ủy (khoá VIII) về bảo hiểm y tế toàn dân, giai đoạn 2016- 2020 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ năm, ngày 03

Buổi chiều: Làm việc với Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

 

Thứ sáu, ngày 04

- Buổi sáng: Họp Đảng ủy Quân sự huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trực.

Thứ hai, ngày 07

Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 08

- Buổi sáng:  Nghe Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo kế hoạch rà soát, xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán chính trị (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) (1) Mời lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể huyện dự.

- Buổi chiều: Họp nghe và cho ý kiến về tình hình hoạt động của Trung tâm Y tế huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (2) Mời đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Tài chính- Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước, Ban Dân vận Huyện ủy dự họp.

Thứ tư, ngày 09

- Buổi sáng: Nghe Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình, tiến độ tham gia bảo hiểm y tế 4 tháng; nhiệm vụ đến cuối năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều: Làm việc với tập thể lãnh đạo Công an huyện vụ việc liên quan khiếu kiện giải quyết nhiễm mặn đồng muối Thông Thuận (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ năm, ngày 10

- Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở tỉnh (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy họp vụ việc liên quan đơn khiếu nại.

Thứ sáu, ngày 11

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1) nghe và cho ý kiến về:

- Tình hình triển khai các dự án du lịch trên địa bàn huyện.

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về giải quyết tồn tại ở khu du lịch Bình Thạnh.

- Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 14/9/2016 của Huyện ủy (khoá VIII) về bảo hiểm y tế toàn dân, giai đoạn 2016- 2020.

- Công tác cán bộ.

- Công tác đảng viên.

Thứ hai, ngày 14

- Buổi sáng: Chủ trì Hội nghị tiếp tục triển khai Kết luận số 617-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về chuyên đề “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển Bình Thuận”; Kế hoạch số 115-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 617-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về thực hiện một số điều trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy)..

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 15

Buổi sáng:

- Chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Làm việc với Đảng ủy xã Phước Thể về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 04 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) (3) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy; Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Y tế, Công an huyện; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cùng dự làm việc.

Thứ tư, ngày 16

- Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (Buổi sáng: xã Phú Lạc; Buổi chiều: xã Phước Thể).

- Buổi sáng: Họp Thường trực Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện bàn biện pháp giải quyết một số vụ việc tôn giáo giáo tồn đọng, phát sinh (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ năm, ngày 17

Buổi sáng:

- Dự Hội nghị trực tuyến rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy quân sự tỉnh 06 tháng đầu năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Làm việc với Đảng ủy xã Bình Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 04 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) (4) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy; Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Y tế, Công an huyện; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cùng dự làm việc.

Thứ sáu, ngày 18

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2) nghe và cho ý kiến về:

- Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Báo cáo công tác cải cách tư pháp năm 2018.

- Công tác cán bộ.

Thứ bảy, ngày 19

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tuyên dương gương điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2016- 2018.

Thứ hai, ngày 21

- Buổi sáng: Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 22

- Buổi sáng: Họp cấp ủy các xã, thị trấn về tình hình và kết quả công tác tạo nguồn, kết nạp đảng 05 tháng đầu năm theo chỉ tiêu năm 2018; tạo nguồn, kết nạp đảng trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và nguồn tuyển quân năm 2019 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (5) Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Huyện đoàn; Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn dự họp.

- Buổi chiều: Họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 23

- Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới ở tỉnh (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều: Làm việc với Huyện đoàn về công tác chuẩn bị tổ chức chương trình lãnh đạo huyện đối thoại với đoàn viên, thanh niên (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ năm, ngày 24

- Buổi sáng: Chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy). 

- Buổi chiều: Họp Đảng ủy Quân sự huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 25

- Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/9/2016 của Huyện uỷ (khoá VIII) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 (cả ngày).

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm, chúc Tết Ramưwan của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni.

Thứ hai, ngày 28

- Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm, chúc mừng Lễ An cư Kiết hạ năm 2018- PL 2562.

- Buổi chiều: Giao ban các Thường trực.

Thứ ba, ngày 29

- Buổi sáng: Chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 30

- Buổi sáng: Giao ban công tác phòng, chống ma túy tháng 5/2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (5) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính- Kế hoạch, các Đồn Biên phòng Hòa Minh, Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Văn phòng Huyện ủy dự họp.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Thứ năm, ngày 31

- Buổi sáng: Dự họp đánh giá, rút kinh nghiệm vụ tập trung đông người phản đối hoạt động giã cào bay sai tuyến tại thị trấn Phan Rí Cửa (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK