Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020.

7.5.2018 - 19:59

Thực hiện  Quyết định số 1703/QĐ-MTTW-BTT, ngày 25/10/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung  ương MTTQ Việt Nam về phê duyệt Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 01/138), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án như sau: 


/uploads/News/files/KH%20DE%20AN%2004%20cam%20hoa%20toipham.doc

Mai Sơn Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK