Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Kế hoạch tổ chức Giải Quần vợt Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần III năm 2018

2.5.2018 - 10:30

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 06/02/2018 về tổ chức các hoạt động thi đua năm 2018 trong cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 về nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch tổ chức giải Quần vợt Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần III năm 2018 như sau:


I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 27/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao đến năm 2020”.

- Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện Thể dục thể thao tăng cường rèn luyện sức khỏe theo lời Bác Hồ dạy trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động; tăng cường giao lưu và học hỏi, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các chi, đảng bộ trong Đảng bộ Khối.

- Việc tổ chức giải phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đoàn kết, gắn bó trên tinh thần giao lưu học hỏi giữa các cơ quan, đơn vị.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA - GIẢI THƯỞNG

1. Đối tượng

- Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiện đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị có chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

- Ban Tổ chức sẽ mời một số vận động viên của đơn vị tài trợ và các cơ quan, đơn vị ngoài Đảng bộ Khối tham gia.

- Các vận động viên thi đấu theo đôi gồm:

+ Đôi nam lãnh đạo (01 lãnh đạo của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 01 lãnh đạo phòng hoặc tương đương).

+ Đôi nam không giữ chức vụ lãnh đạo có tổng điểm 1.200 điểm.

 

2. Giải thưởng: Ban Tổ chức tặng cúp và tiền thưởng cho các vận động viên đạt thành tích Nhất, Nhì và Ba (đồng hạng).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức bắt đầu từ 17 giờ 30 ngày 18/5/2018 và ngày 19/5/2018.

- Thời gian đăng ký tham gia: Các vận động viên tham gia gửi danh sách đăng ký (theo mẫu gửi kèm) và lệ phí thi đấu (250.000 đồng/VĐV) về Đảng ủy Khối (qua Văn phòng Đảng ủy) chậm nhất hết ngày 04/5/2018.

2. Địa điểm thi đấu: Cụm Sân Quần vợt Tuấn Loan (số 309 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận).

3. Kinh phí: Từ đóng góp của các vận động viên và nguồn tài trợ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Thành lập Ban Tổ chức giải để điều hành và tổ chức giải.

Văn phòng Đảng ủy Khối có trách nhiệm phục vụ giải theo chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức giải.

2. Các cấp ủy cơ sở

Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo điều kiện về thời gian, kinh phí và động viên đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia thi đấu và cổ vũ giải đấu.

Căn cứ Kế hoạch này Ban Tổ chức giải có trách nhiệm triển khai thực hiện và điều hành giải theo đúng điều lệ; các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện bảo đảm cho giải thành công tốt đẹp./.

ADMIN DUKCCQ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK