Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | LỊCH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 5 năm 2018

2.5.2018 - 10:4

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 215-KL/HU, ngày 05/12/2017 của Huyện ủy.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng mùa khô; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 109-KH/HU ngày 28/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng 35 năm Ngày thành lập huyện (01/6/1983 – 01/6/2018).


II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

Thứ ba,

ngày 01

Nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động (01/5)

Thứ tư,

ngày 02

- Thường trực Huyện ủy dự chào cờ và sinh hoạt đầu tháng.

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân.

Thứ năm, ngày 03

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp giao ban Thường trực HĐND đầu tháng.

Thứ sáu, bảy, ngày 04, 05

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra công tác bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Thứ hai,

ngày 07

-Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ ba, ngày 08

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ tư, ngày 09

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự giao ban thu ngân sách huyện.

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Bảo hiểm xã hội huyện.

Thứ năm, ngày 10

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ở tỉnh.

Thứ sáu,

ngày 11

-Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.

Thứ hai,

ngày 14

­ Cả ngày: Họp Ban Thường v Huyn y thông qua Báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác cán bộ, đảng vụ.

Thứ ba,

ngày 15

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Diễn đàn An toàn vệ sinh thực phẩm - Sức khỏe cộng đồng ở huyện.

+Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân.

Thứ tư, ngày 16

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Thuận Nam.

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trc Huyn y làm việc với Đảng ủy xã Tân Lập.

Thứ năm,

ngày 17

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự họp Ban chỉ đạo Biên soạn lịch sử LLVT huyện, giai đoạn 1983-2015.

Thứ năm, sáu,

ngày 17, 18

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri.

Thứ sáu,

ngày 18

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hàm Cần.

Thứ bảy,

ngày 19

-Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến tuyên dương điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018.

Thứ hai

 ngày 21

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ ba,

ngày 22

- Buổ  - Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)“về tăng cường và đổi mi s lãnh đạo ca Đảng đối vi công tác dân vn trong tình hình mới".

Thứ tư,

ngày 23

­ Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyn y dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới ở tỉnh.

- Buổi  - Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trc Huyn y làm việc với Ban Thường vụ Huyện Đoàn định kỳ hàng quý.

Thứ năm,

ngày 24

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hàm Minh.

- Buổi chiều: + Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự

                       + Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng & Đoàn thể huyện.

Thứ sáu,

ngày 25

- Buổi sáng: Họp Ban Thường v Huyn y nghe UBND huyện báo cáo tình hình tiến độ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; công tác cán bộ, đảng vụ.

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội thảo biên soạn lịch sử LLVT huyện giai đoạn 1983-2015.

Thứ hai,

ngày 28

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ VPHU.

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Hạt kiểm lâm, BQL khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, BQL Rừng phòng hộ Sông móng – Ca pét.

Thứ ba, tư

ngày 29, 30

- Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ năm,

ngày 31

- Buổi chiều: Họp giao ban các Thường trực mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2018; xếp lịch tháng 6/2018; cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK