Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 5 năm 2018

1.5.2018 - 19:53

Chương trình công tác tháng 5 năm 2018:


Thứ ba,

ngày 01

Nghỉ Lễ Quốc tế Lao động (01/5).

Thứ tư,

ngày 02

Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số tình hình ở cơ sở.

Thứ năm,

ngày 03

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ về công tác cán bộ.

Thứ sáu,

ngày 04

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ hai, ba,

ngày 07, 08

Thường trực Huyện ủy tiếp tục kiểm tra cơ sở.

Thứ tư,

ngày 09

Chiều:- Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự cuộc kiểm tra của Tỉnh về công tác giáo dục quốc phòng-an ninh tại huyện.

- Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự tọa đàm tuyên truyền về “Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm” tại huyện.

Thứ năm,

ngày 10

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Từ thứ năm, ngày 10

đến thứ ba,

ngày 15

Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri.

Thứ ba,

ngày 15

Sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị ở huyện về sơ kết công tác thu gom và xử lý rác thải.

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện tháng 5/2018.

Thứ tư,

ngày 16

Sáng: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ năm,

ngày 17

Sáng: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

Thứ sáu,

ngày 18

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ bảy,

ngày 19

Thường trực Huyện ủy dự Lễ tuyên dương gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2018 cấp tỉnh (truyền hình trực tiếp).

Thứ hai,

ngày 21

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Thứ ba, ngày 22

Sáng: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Đảng ủy khối Đảng, đoàn thể huyện tháng 5/2018.

Chiều: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự cuộc kiểm tra của Quân khu 7 về công tác giáo dục quốc phòng-an ninh tại huyện.

Thứ tư,

ngày 23

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị ở Tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Thứ năm,

ngày 24

Chiều: Đồng chí Hồng Thanh Nam-Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện tháng 5/2018.

Thứ sáu,

ngày 25

Chiều: Đồng chí Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 5/2018.

Thứ hai,

ngày 28

Chiều: Thường trực Huyện ủy dự họp Chi bộ và Công đoàn khối cơ quan Huyện ủy tháng 5/2018.

Thứ ba,

ngày 29

Thường trực Huyện ủy tiếp tục kiểm tra cơ sở.

Thứ tư,

ngày 30

Sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban các Thường trực và nghe báo cáo công tác nội chính, kiểm soát ma túy và phòng, chống tham nhũng tháng 5/2018.

Thứ năm,

ngày 31

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kèm theo file.

Văn phòng Huyện ủy.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK