Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

CÔNG NHẬN, KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU VÀ ĐẢNG VIÊN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2017

29.4.2018 - 7:47

Ngày 19/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp xét, công nhận, khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017.

 


Qua báo cáo của Ban Tổ chức tại Tờ trình số 729-TTr/BTCTU ngày 16/4/2018 về hồ sơ, tiêu chí và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công nhận, tặng Cờ thi đua cho Chi bộ Kho bạc Nhà nước thị xã LaGi và Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đạt "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh"  15 năm liền; tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 17 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 17 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh" năm 2017. Đồng thời công nhận, tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 05 đảng viên đạt "Xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh" năm 2017.

 

Phan Minh Quảng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK