Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 04/2018

23.4.2018 - 20:46

Ngày 23/4/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 4/2018. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thông qua đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2018 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2018. 

 


Trong tháng 04/2018, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra như: định hướng nội dung công tác tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2018) và Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), Ngày Quốc tế Lao động (1/5), báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ban hành kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương và xét chọn danh sách tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư chi bộ tiêu biểu; chỉ đạo cơ sở hưởng ứng “Giải báo chí xây dựng Đảng” năm 2018; báo cáo kết quả quán triệt Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị, ban hành kế hoạch tổ chức Giải thi đấu Quần vợt Đảng ủy Khối lần thứ III – 2018, tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 193 quần chúng ưu tú; lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở; chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017, tổ chức kiểm tra công tác quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5 và 6 (khóa XII), Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư; việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2018; ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; chuẩn bị các nội dung phục vụ cho buổi kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Khối; tham gia các Đoàn kiểm tra, làm việc của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; chỉ đạo cơ sở sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khoá XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Ban hành kế hoạch triển khai công tác dân vận năm 2018 của Đảng bộ Khối... 

Đoàn Khối và Hội Cựu Chiến binh Khối lãnh chỉ đạo triển khai các hoạt động liên tịch năm 2018, phối hợp tổ chức hoạt động về nguồn tại Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh và khu di tích chiến khu Rừng Sác thuộc huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. Đoàn Khối tổ chức tổng kết Tháng Thanh niên 2018…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 05/2018, Hội nghị xác định cần tập trung chỉ đạo cấp ủy các cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và định hướng dư luận trong cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm trong tháng 5/2018.  Triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I/2018. Tổ chức họp giao ban Dư luận xã hội tháng 5/2018. Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Lễ tuyên dương, khen thưởng gương điển hình, Bí thư Chi bộ tiêu biểu.

Ban hành kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị việc tổ chức “Hội thi cấp ủy viên giỏi” năm 2018. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về mô hình tổ chức đảng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tổ chức tọa đàm về nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các ban Đảng Tỉnh ủy, với các sở ban, ngành cấp tỉnh và phạm vi, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối đối với cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc. Tiếp tục kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở. Tiếp tục thông qua quy hoạch cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận trong Đảng bộ Khối, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khoá XII)về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Cháp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 10 đảng viên mới, công nhận 14 đảng viên chính thức, kết luận về lịch sử chính trị 02 trường hợp; thống nhất bổ sung nhân sự cấp ủy cơ sở tại 02 cơ sở đảng. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

Hải Cường - Ban Tổ chức
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK