Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2018

26.4.2018 - 10:56

Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2018; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tổ chức thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động hiểu biết về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, triển khai các giải pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá từ 25/5 đến 31/5/2018.


Ảnh minh họa

Bên cạnh đó cần rà soát, bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá ở cấp mình, nhất là sau Đại hội Công đoàn các cấp có sự thay đổi về nhân sự. Triển khai hiệu quả, đồng bộ các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, tổ chức cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ký cam kết không hút thuốc lá nơi làm việc. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với việc phòng, chống tác hại thuốc lá, nâng cao ý thức tự giác của người lao động; kiểm tra, tăng cường treo biển báo về tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; gắn tiêu chí xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc với xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa” và danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh. Định kỳ phối hợp kiểm tra, khảo sát đánh giá kết quả hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc với những tiêu chí, số liệu cụ thể như: Số công nhân, viên chức, lao động được tuyên truyền; số công nhân, viên chức, lao động bỏ thuốc lá; số công nhân, viên chức, lao động giảm hút thuốc lá và số công đoàn cơ sở triển khai thực thi môi trường làm việc không khói thuốc lá; qua đó có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động bỏ hút thuốc lá.

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK