Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Đức Linh.

23.4.2018 - 15:41

Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, nhằm giúp tổ chức đảng cấp dưới phát huy ưu điểm; kịp thời sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; bảo đảm cho việc thi hành kỷ luật trong Đảng đúng phương hướng, phương châm, thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật đảng; ngày 19/4/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Linh; dự hội nghị có Thường trực Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tham dự, mốc thời gian kiểm tra năm 2017.


Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Linh báo cáo việc thi hành kỷ luật và đánh giá tình hình chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ gửi về Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ ngày 10/5/2018 để phục vụ cho công tác kiểm tra./-

Nguyễn Thị Ngọc Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK