Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018

23.4.2018 - 14:57

Chiều ngày 19/4/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp định kỳ nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành chức năng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và các ngành có liên quan của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận và chỉ đạo:

Trong quý I/2018, các cấp, các ngành đã triển khai các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đạt được một số kết quả tích cực. Nổi rõ là:

1) Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

2) Trong công tác điều tra, xử lý các vụ án được tăng cường đúng quy định, công tác kiểm tra giám sát phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng, tập trung giải quyết đơn thư tố cáo có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc định giá tài sản, góp phần đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án, vụ việc.

3) UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 470-KL/TU của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

4) Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được tập trung tăng cường, công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành theo kế hoạch.

Tuy nhiên, tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc liên quan công tác giám định, định giá tài sản còn chậm; vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực trên lĩnh vực tài chính, quản lý đất đai ở một số địa phương còn nhiều, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát còn yếu, phát hiện qua tự kiểm tra nội bộ còn ít; việc thanh tra cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số địa bàn xã, phường trên địa bàn Phan Thiết còn chậm.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo:

1) Các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm túc Kết luận số 470-KL/TU của Tỉnh ủy.  2) Triển khai tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc và đảm bảo công khai minh bạch trong suốt quá trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 3) Tăng cường có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cấp ủy chính quyền, nâng cao công tác tự kiểm tra nội bộ để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí. 4) Có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực năm 2017 chuyển sang nhất là các vụ tồn đọng, kéo dài, quá thời hạn. 5) Tập trung giải quyết thật tốt đơn thư, khiếu nại tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực; đồng thời giữ bí mật và bảo vệ người tố cáo theo quy định pháp luật. 6) Tăng cường và nâng cao hiệu quả giám sát của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò giám sát của  nhân dân và báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, thực hiện tốt một số nhiệm vụ khác trong thời gian tới./.

Ngô Minh Quốc Cường
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK