Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kiểm tra thực hiện Chương trình hành động số 36-NQ/TU, ngày 21/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

20.4.2018 - 11:31

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra tại Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân và Đảng ủy Sở Y tế.


Kiểm tra tại Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân

    Căn cứ Chương trình kiểm tra giám sát năm 2018 và theo Kế hoạch số 66-KH/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy; chiều 18 và sáng 19/4/2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra tại Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân và Đảng ủy Sở Y tế về tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 36-NQ/TU, ngày 21/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

    Qua làm việc, Tổ kiểm tra ghi nhận những kết quả đã đạt được của địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 36-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chung tay cùng cộng động khắc phục hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến chưa thường xuyên; UBND huyện Hàm Tân chưa ban hành văn bản triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung này; việc phối hợp rà soát thống kê số lượng người bị nhiễm chất độc hóa học chưa thực hiện tốt. Tổ kiểm tra đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động số 36-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) góp phần cùng toàn xã hội giải quyết cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, giúp nạn nhân chất độc da cam cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Kim Đê
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK