Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp học Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, khóa I/2018

20.4.2018 - 11:46

Từ ngày 16/4 đến 20/4/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, khóa I/2018 tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham gia lớp học có 192 học viên là quần chúng ưu tú thuộc 32 chi, đảng bộ cơ sở trong Khối.


     Thực hiện chương trình công tác tháng 4/2018, từ ngày 16/4 đến 20/4/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, khóa I/2018 tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham gia lớp học có 192 học viên là quần chúng ưu tú thuộc 32 chi, đảng bộ cơ sở trong Khối.

     Trong thời gian học, các học viên đã được nghiên cứu 05 chuyên đề trong Tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và nghe báo cáo ngoại khóa về tình hình thời sự nước ta hiện nay do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt. Qua học tập, giúp cho các học viên hiểu rõ hơn về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Kết quả sau 05 ngày học tập, có 04 học viên đạt loại giỏi, 170 học viên loại khá và 18 học viên loại trung bình./.

Nguyễn Thẩm - Ban TGDV
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK