Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | GIỚI THIỆU

Danh sách công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

20.4.2018 - 10:14

Danh sách công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận


Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Nam

Nữ

Ban Giám hiệu

01

Nguyễn Thị Thuận Bích

Hiệu trưởng

 

19/12/1975

02

Lê Trung Quân

Phó hiệu trưởng

10/10/1970

 

03

Dụng Văn Duy

Phó hiệu trưởng

11/02/1971

 

Phòng Tổ chức - HCQT

04

Nguyễn Khắc Nam Sơn

Phó Trưởng phòng

06/7/1980

 

05

Nguyễn Thị Phương Thảo

 

23/4/1982

06

Phan Thanh Tùng

Chuyên viên

12/4/1978

 

07

Huỳnh Thị Thu Thuận

 

20/8/1990

08

Lê Văn Huy

Giảng viên

17/6/1990

 

09

Trương Thị Vũ Hà

Chuyên viên

 

01/8/1984

10

Lê Võ Thanh Hà

 

14/8/1983

11

Trần Nguyên Hải

Lái xe

26/8/1972

 

12

Nguyễn Thị Hiếu

Thủ quỹ

 

23/9/1978

13

Trần Thị Hồng

Tạp vụ

 

06/9/1975

14

Phạm Minh Đông

Nhân viên

12/01/1981

 

15

Nguyễn Văn Vương

Bảo vệ

01/11/1957

 

16

Ngô Thanh Hà

05/5/1959

 

17

Nguyễn Văn Chín

30/8/1966

 

18

Nguyễn Duy Thiết

14/9/1977

 

Phòng Đào tạo

19

Nguyễn Thị Như Yến

 Trưởng phòng

 

20/9/1981

20

Võ Thị Xuân Thuận

Phó Trưởng phòng

 

21/3/1985

21

Lê Thị Xuân Mai

 

24/9/1976

22

Nguyễn Tự Tín

Chuyên viên

11/3/1991

 

23

Lê Hữu Tài

12/02/1985

 

24

Đinh Thị Thương

Giảng viên

 

09/11/1983

25

Phạm Thị Hoài

Chuyên viên

 

12/4/1978

Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin tư liệu

26

Nguyễn Lương Luyện

Trưởng phòng

02/7/1962

 

27

Nguyễn Văn Điền

Phó Trưởng phòng

20/7/1960

 

28

Văn Thị Thanh Hà

Phó Trưởng phòng

 

06/5/1973

29

Phạm Như Thuyết

Cán sự

04/01/1969

 

Khoa Lý luận - MácLê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

30

Nguyễn Thị Hồng Hiếu

Trưởng khoa

 

28/12/1980

31

Nguyễn Thị Loan

Giảng viên

 

20/7/1989

32

Nguyễn Văn Tuấn

12/7/1986

 

33

Đào Thị Thùy Trang

Chuyên viên

 

02/5/1985

Khoa Dân vận

34

Trần Thị Minh Hoài

Trưởng khoa

 

03/10/1972

35

Võ Thị Thanh Hải

Phó Trưởng khoa

 

26/9/1976

36

Trần Thị Lệ Thủy

Giảng viên

 

27/12/1989

37

Nguyễn Sĩ Hải

25/8/1980

 

Khoa Xây dựng Đảng

38

Đặng Tấn Công

Phó Trưởng khoa

20/4/1968

 

39

Huỳnh Thị Minh Trí

 

04/5/1979

40

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên

 

05/3/1985

41

Trần Trọng Trưởng

01/02/1990

 

Khoa Nhà nước và Pháp luật

42

Nguyễn Duy Hà

Trưởng khoa

14/10/1960

 

43

Bùi Khắc Huỳnh

Phó Trưởng khoa

15/11/1985

 

44

Trần Thị Hồng Hương

Giảng viên

 

07/8/1984

45

Phan Thị Thảo

 

02/3/1989

46

Nguyễn Lê Thảo Ngân

Chuyên viên

 

28/01/1992

Tổng cộng

22

24

ADMIN TCT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK