Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | GIỚI THIỆU

Danh sách tài khoản hộp thư điện tử công vụ Trường Chính trị Bình Thuận

20.4.2018 - 10:7

Danh sách tài khoản hộp thư điện tử công vụ Trường Chính trị Bình Thuận


Stt

Tài khoản email

Họ và tên

Chức vụ

1

tct@binhthuan.gov.vn

Hộp thư của trường

 

Ban Giám hiệu

2

bichntt@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Thuận Bích

Hiệu trưởng

3

quanlt@tct.binhthuan.gov.vn

Lê Trung Quân

Phó Hiệu trưởng

4

duydv@tct.binhthuan.gov.vn

Dụng Văn Duy

Phó Hiệu trưởng

Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

hieunth@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Hiếu

Trưởng khoa

6

loannt@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Loan

Giảng viên

7

tuannv@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Tuấn

8

trangdtt@tct.binhthuan.gov.vn

Đào Thị Thùy Trang

Chuyên viên

Khoa Dân vận

9

hoaittm@tct.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Minh Hoài

Trưởng khoa

10

haivtt@tct.binhthuan.gov.vn

Võ Thị Thanh Hải

P. Trưởng khoa

11

thuyttl@tct.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Lệ Thủy

Giảng viên

12

hains@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Sĩ Hải

Khoa Xây dựng đảng

13

congdt@tct.binhthuan.gov.vn

Đặng Tấn Công

P. Trưởng khoa

14

trihtm@tct.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Thị Minh Trí

P. Trưởng khoa

15

hienntt@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên

16

truongtt@tct.binhthuan.gov.vn

Trần Trọng Trưởng

     Khoa Nhà nước và Pháp luật

17

hand@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Duy Hà

Trưởng khoa

18

huynhbk@tct.binhthuan.gov.vn

Bùi Khắc Huỳnh

P. Trưởng khoa

19

huongtth@tct.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Hồng Hương

Giảng viên

20

thaopt@tct.binhthuan.gov.vn

Phan Thị Thảo

21

ngannlt@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Lê Thảo Ngân

Chuyên viên

Phòng Đào tạo

22

phongdt@tct.binhthuan.gov.vn

Phòng Đào tạo

 

23

yenntn@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Như Yến

Trưởng phòng

24

thuanvtx@tct.binhthuan.gov.vn

Võ Thị Xuân Thuận

P. trưởng phòng

25

mailtx@tct.binhthuan.gov.vn

Lê Thị Xuân Mai

Chuyên viên

26

thuongdt@tct.binhthuan.gov.vn

Đinh Thị Thương

Giảng viên

27

tailh@tct.binhthuan.gov.vn

Lê Hữu Tài

Chuyên viên

28

tinnt@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Tự Tín

29

hoaipt@tct.binhthuan.gov.vn

Phạm Thị Hoài

Chuyên viên

Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

30

phongnckh@tct.binhthuan.gov.vn

Phòng NCKH-TT-TL

 

31

luyennl@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Lương Luyện

Trưởng phòng

32

diennv@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Điền

P. trưởng phòng

33

havtt@tct.binhthuan.gov.vn

Văn Thị Thanh Hà

34

thuyetpn@tct.binhthuan.gov.vn

Phạm Như Thuyết

Cán sự

Phòng Tổ chức - HCQT

35

phongtchc@tct.binhthuan.gov.vn

Phòng Tổ chức - HCQT

 

36

sonnkn@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Khắc Nam Sơn

P. trưởng phòng

37

thaontp@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Phương Thảo

38

tungpt@tct.binhthuan.gov.vn

Phan Thanh Tùng

Chuyên viên

39

hattv@tct.binhthuan.gov.vn

Trương Thị Vũ Hà

40

huylv@tct.binhthuan.gov.vn

Lê Văn Huy

Giảng viên

41

thuanhtt@tct.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Thị Thu Thuận

Chuyên viên

42

halvt@tct.binhthuan.gov.vn

Lê Võ Thanh Hà

ADMIN TCT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK