Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh thực hiện khá tốt công tác quản lý cơ sở hành nghề y, dược tư nhân

20.4.2018 - 13:34

    Hiện nay trên địa bàn huyện có tổng số 178 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân có giấy phép hoạt động; trong đó, phòng khám có 46 cơ sở; Y học cổ truyền có 09 cơ sở; dược có 107 cơ sở; kính thuốc có 02 cơ sở; Nha khoa có 10 cơ sở và dịch vụ y tế có 04 cơ sở.


     Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện đúng quy định. Trong những năm qua, Phòng Y tế huyện đã phối hợp tốt cùng với các cơ quan chức năng trong việc thanh, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với các cơ sở. Qua kiểm tra, Phòng Y tế cũng đã lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm, hướng dẫn cho các cơ sở thực hiện đúng quy định. Trong năm 2017 đã kiểm tra 03 đợt với 68 cơ sở (trong đó có 38 quầy thuốc, 10 đại lý, 01 cơ sở mỹ phẩm, 02 phòng khám Y học cổ truyền, 04 dịch vụ làm răng giả, 01 dịch vụ xoa bóp; 04 phòng khám nha khoa, 03 cơ sở kính thuốc, 05 phòng khám chuyên khoa). Qua kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 06 quầy thuốc, 01 đại lý và 01 cơ sở kính thuốc; đồng thời đã xử phạt vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, đã đề nghị 26 cơ sở viết cam kết khắc phục, bổ sung những thiếu xót, vi phạm nhằm thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Các vi phạm đối với cơ sở dược tại các quầy thuốc chủ yếu là để lẫn thực phẩm chức năng cùng với thuốc; vi phạm tại các phòng khám chuyên khoa đó là biển hiệu không đúng với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động, không niêm yết giá dịch vụ, bán thuốc cho người bệnh, hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép, không lập sổ khám chữa bệnh hoặc có nhưng ghi chép không đầy đủ, không đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu. Việc xử lý các cơ sở vi phạm được thực hiện kiên quyết và đúng theo quy định của pháp luật.

          Nhìn chung, các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh cho người dân, góp phần quan trọng vào việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Hà Thị Mỹ Thê
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK