Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học

13.4.2018 - 15:57

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có Công văn số 1617-CV/HU, ngày 04 tháng 4 năm 2018 về việc tiếp tục chỉ đạo tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học. 


Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Hiệu trưởng, Hội phụ huynh học sinh các trường học trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp, thiết thực nhằm ngăn chặn, không để học sinh tiếp tục bỏ học, nhất là các học sinh có nguy cơ bỏ học cao. Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục học sinh ra lớp gắn với hỗ trợ, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, các em có học lực yếu... để các em có động lực tiếp tục đến lớp. Chỉ đạo gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu địa phương, trường học với tình trạng học sinh bỏ học ở địa phương, đơn vị đó; đồng thời biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân làm tốt công tác này.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể xã, thị trấn phối hợp với chính quyền các địa phương, các đơn vị trường học trên địa bàn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục đào tạo; về việc học tập của con em mình; có hình thức giúp đỡ thiết thực những trường hợp học sinh bỏ học là con em hội viên, đoàn viên mình trở lại lớp.

Cấp ủy các xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể xã, thị trấn, chi bộ thôn, khu phố, chi bộ trường học trong việc triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học; trước mắt không để tăng số lượng học sinh bỏ học ở địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động “Tiếp bước cho em đến trường” và công tác khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng dân cư và trường học; có hình thức phù hợp nêu gương điển hình, biểu dương, khen thưởng những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí, nguyện vọng học tập; những học sinh từng bỏ học nhưng đã trở lại lớp và có tiến bộ trong học tập...; tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”.

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK