Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY THÀNH LẬP CÁC TỔ GIÚP VIỆC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16/10/1948-16/10/2018)

13.4.2018 - 9:55

          Thực hiện Kế hoạch số 43–KH/UBKTTW, ngày 29/8/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về “kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)” và Chương trình số 39 –CTr/TU, ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018”, ngày 12/4/2018 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 229 -QĐ/UBKTTU về việc thành lập các Tổ giúp việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.


         Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập 02 tổ giúp việc gồm Tổ Nội dung & Tuyên truyền và Tổ Hậu cần & Khánh tiết để giúp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.  

        Tổ Nội dung & Tuyên truyền có 05 đồng chí do đồng chí Đặng Hồng Sỹ, TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tổ trưởng. Tổ Hậu cần & Khánh tiết có 05 đồng chí do đồng chí Nguyễn Anh Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tổ trưởng.

        Quyết định cũng ghi rõ nhiệm vụ của từng tổ và yêu cầu các tổ chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công. Quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo tiến độ để Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

NTH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK