Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ chức xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

13.4.2018 - 9:45

Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/BTCTU, ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018; sáng ngày 12/4/2018, Hội đồng xét thăng hạng viên chức hạng II đã tổ chức kỳ xét thăng hạng viên chức hạng II năm 2018 cho 11 viên chức hiện đang công tác, làm việc ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện với 03 chức danh:


Các thành viên trong Ban Chấm điểm Hội đồng xét thăng hạng viên chức hạng II đang thực hiện việc chấm điểm hồ sơ dự xét thăng hạng

- Chuyên viên chính: 04 hồ sơ;

- Phóng viên chính: 02 hồ sơ;

- Giảng viên chính: 05 hồ sơ.

Đây là năm đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương thực hiện việc phân cấp, giao cho các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm việc xét thăng hạng viên chức hạng II trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Phát biểu khai mạc tại buổi xét thăng hạng, đồng chí Hoàng Đình Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét thăng hạng viên chức hạng II kiêm Trưởng Ban Chấm điểm, chủ trì buổi chấm điểm đã thông qua các quy chế, quy định, nguyên tắc xét thăng hạng; đồng thời đề nghị các thành viên trong Ban Chấm điểm, Tổ Thư ký nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thể hiện sự công tâm, khách quan và nghiêm túc trong việc chấm điểm hồ sơ dự xét thăng hạng./.

Ngô Thị Thanh Phương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK