Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị triển khai nhiệm vụ các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh năm 2018

13.4.2018 - 8:54

       Ngày 12/4/2018, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 671 (các Ban Chỉ đạo). Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên các Ban Chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc các Ban Chỉ đạo. Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng các Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.


       Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về việc triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, công tác thông tin đối ngoại tỉnh và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet. Trong đó, trọng tâm là đối tượng, phạm vi, phương pháp thực hiện và hiệu quả đạt được trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ như trên cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương, cơ sở. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua của công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, công tác thông tin đối ngoại tỉnh và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet. Đồng thời, yêu cầu các thành viên các Ban Chỉ đạo tích cực rà soát, đánh giá lại về nội dung, phương pháp thực hiện và cách thức tổ chức, sắp xếp, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên của các Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành trong thời gian tới.

Phòng Thông tin CTTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK