Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

100% trường học trên địa bàn huyện có chi bộ

12.4.2018 - 14:41

Huyện Hàm Thuận Bắc có 83 trường học từ mẫu giáo đến trung học cơ sở và 15 trạm y tế. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, đảng bộ các xã, thị trấn đã thành lập được 13 chi bộ trực thuộc (trường học 10, trạm y tế 3). Hiện nay 83/83 trường học, 7/15 trạm y tế trên địa bàn huyện có chi bộ đảng, các trạm y tế còn lại đều có đảng viên và đang sinh hoạt ghép với chi bộ thôn.


Mục tiêu của Đảng bộ huyện, đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều có tổ chức đảng. Do đó, đảng ủy các xã, thị trấn và Trung tâm y tế huyện cần tăng cường công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, để bổ sung nguồn đảng viên cho các trạm y tế và thành lập chi bộ ở những nơi đủ điều kiện.

Thành lập được tổ chức đảng sẽ giúp các cơ quan, đơn vị chủ động hơn trong việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và triển khai thực hiện nghị quyết của đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Thành Khoa.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK