Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Kết quả triển khai thực hiện chuyên đề 2018

12.4.2018 - 9:14

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 04/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 107-KH/HU, ngày 15/01/2018 về triển khai Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Đồng thời cung cấp Tài liệu Chuyên đề năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành, đề nghị các cấp ủy, Mặt trận và các đoàn thể huyện kịp thời nhân bản cung cấp cho tất cả chi bộ trực thuộc, tổ chức cơ sở để tổ chức học tập, sinh hoạt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đến nay, có 15 chi bộ cơ sở và 207 chi bộ trực thuộc đã tổ chức triển khai nội dung Chuyên đề năm 2018, đạt tỷ lệ 100%; trong đó: Số đảng viên tham gia học tập tại Hội nghị triển khai của cấp ủy cơ sở và chi bộ nơi đang sinh hoạt là 2.478; Số cán bộ, công chức, viên chức tham dự học tập chung với đảng viên tại chi bộ và hội nghị triển khai của cấp ủy cơ sở là 762; Số đoàn viên, hội viên được học tập chuyên đề năm 2018 trong các buổi sinh hoạt là 6.765.

Sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Mẫu đăng ký cá nhân tự giác làm theo dành cho cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên và đoàn viên, hội viên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy có Công văn số 165-CV/BTGHU, ngày 22/01/2018 gửi đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Mặt trận, các đoàn thể huyện kèm theo mẫu đăng ký để triển khai thực hiện đến từng đối tượng. Đến nay, có 4.093 cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên và đoàn viên, hội viên đăng ký cá nhân tự giác làm theo thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2018.

Công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ bản chuyên đề 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên thông qua sinh hoạt hàng tháng, các buổi sinh hoạt dân cư, họp dân, sinh hoạt của các chi hội đoàn thể; tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân trên hệ thống đài phát thanh địa phương. Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình mở chuyên trang, chuyên mục để phổ biến, tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2018, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình, loa đài./.

Phạm Phương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK