Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ở Hàm Thuận Bắc

11.6.2018 - 16:45

Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy và Công đoàn các cấp trong huyện đã tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan cho tất cả đảng viên, cán bộ trong toàn đảng bộ và đến gần 19.000 lượt cán bộ, CNVCLĐ, nhất là thường xuyên tuyên truyền rộng rãi trong lực lượng CNVCLĐ về những quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 20, nội dung các Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân viên chức, người lao động”.


Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức 16 lớp tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho hơn 5.195 lượt cán bộ Công đoàn cơ sở; cử hơn 635 lượt cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở tham dự các lớp tập huấn do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 361 công nhân, chiếm 65% tổng số công nhân, lao động ở các doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; phổ biến học tập, tìm hiểu về kiến thức pháp luật, gia đình và tổ chức nhiều hội thi, tập huấn “kiến thức pháp luật và gia đình” cho hơn 2.786 lượt nữ CNVCLĐ. Qua đó, giúp CNVCLĐ nâng cao giác ngộ chính trị, ý thức giai cấp, tiên phong gương mẫu trong công tác, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ đối với địa phương, đơn vị.

Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp từng bước được cải thiện và đi dần vào ổn định, nhất là những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, các vướng mắc trong quan hệ giữa người lao động với chủ doanh nghiệp được tháo gở và giải quyết kịp thời; số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, đại diện người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động tăng lên trên 70%, phần lớn các thỏa ước lao động tập thể đều đề cập những quy định có lợi cho công nhân lao động. Ban Chấp hành Công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tham gia xây dựng, đóng góp vào chương trình công tác, kế hoạch sản xuất, nội quy, quy chế hoạt động, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp tổ chức, việc làm và điều kiện làm việc của công nhân lao động được chủ doanh nghiệp tôn trọng, tiếp thu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được thủ trưởng cơ quan, đơn vị và chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho đông đảo CNVCLĐ tham gia; đặc biệt là qua 05 năm (2013-2017) thực hiện “Tháng công nhân” gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7) đã tạo sự phấn khởi trong lực lượng đoàn viên Công đoàn và CNVCLĐ với nhiều hoạt động thiết thực, giúp cho đại bộ phận CNVCLĐ an tâm công tác, tích cực thi đua thực hiện nhiệm vụ và lao động, sản xuất.

Xuất phát từ phương châm “lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy công nhân lao động là đối tượng để vận động”, Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện nề nếp, chất lượng hoạt động và tác động thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp thành lập, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động, thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề cho CNVCLĐ, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp và việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị kinh tế, nên không có tình trạng tranh chấp lao động tập thể, đình công của công nhân, người lao động. Thông qua đó, đã phát huy được vai trò của Công đoàn cơ sở ở các loại hình, tỷ lệ Công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm tăng và bền vững (đạt từ 85% trở lên), trong đó, Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp đạt vững mạnh trên 90%, khu vực ngoài nhà nước đạt trên 60%./.

Ngọc Hùng.
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK