Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Sinh hoạt chuyên đề quý I/2018 “Học tập làm theo phong cách làm việc sâu sát, tỷ mỷ, gắn bó với cơ sở, với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

10.4.2018 - 16:30

Nhằm triển khai Kế hoạch số 20-KH/CB, ngày 23/3/2018 và Kế hoạch số 21-KH/CB, ngày 26/3/2018 của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiều ngày 09/4/2018, Chi bộ cơ quan tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2018 với chủ đề “Học tập làm theo phong cách làm việc sâu sát, tỷ mỷ, gắn bó với cơ sở, với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.


Đây là một trong những nội dung sinh hoạt chính trị của Chi bộ nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan, từ đó góp phần xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối làm việc của tập thể và cá nhân. Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018.

Với tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc, tại buổi tọa đàm đã có 8 ý kiến tham luận khá sâu sắc về việc học tập làm theo phong cách làm việc sâu sát, tỷ mỷ, gắn bó với cơ sở, với nhân dân của Bác Hồ, phân tích từ lý luận cho đến thực tiễn; qua đó các đồng chí đã đề ra các giải pháp mang tính thiết thực, cụ thể để vận dụng vào công việc, nhiệm vụ được phân công của từng đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan. Ý nghĩa của việc học tập làm theo phong cách làm việc sâu sát, tỷ mỷ, gắn bó với cơ sở, với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có nghĩa là chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị một các thiết thực nhất nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, từ đó củng cố niềm tin của đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng. Cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương cần phải thường xuyên đi cơ sở để tìm hiểu, nắm bắt tình hình, từ đó đề xuất các giải pháp, biện pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đồng thời tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu cơ sở; thực hiện tốt điều này thì việc khó đến mấy cũng có thể giải quyết được, qua đó giúp cho cấp trên và các cơ quan chức năng có những quyết sách chỉ đạo sát thực tế, đúng hướng và hiệu quả cao./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK