Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

10.4.2018 - 16:0

Nhận thức được ý nghĩa, mục đích thiết thực của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong những năm qua, huyện Bắc Bình đã tích cực triển khai thực hiện, từ đó, tạo được bộ mặt nông thôn mới ngày thêm khởi sắc.


        Trong năm 2017, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã triển khai và tổ chức thực hiện với 5 nội dung, 7 phong trào và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác giảm nghèo, giảm hộ nghèo toàn huyện được 353 hộ; từ các nguồn kinh phí của tỉnh và xã hội hóa đã xây dựng được 28 căn nhà tổng kinh phí 238 triệu đồng; sữa chữa 02 căn nhà và xây dựng mới 41 căn với tổng số tiền 1.724.302.000 đồng; thực hiện làm giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với tổng số tiền 7,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa ở thôn, khu phố được đầu tư xây dựng khang trang; tình hình an ninh trật tự ở thôn, khu phố cơ bản ổn định. Đến cuối năm 2017, toàn huyện đã có 27.852/31.876 được công nhận gia đình văn hóa, qua đó đã biểu dương 1.356 hộ gia đình tiêu biểu, 212 cá nhân điển hình trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc; 52 thôn - khu phố thực hiện tốt phong trào được UBND huyện công nhận; 43/43 cơ sở thờ tự được công nhận nếp sống văn hóa; 49 dòng tộc được công nhận dòng tộc văn hóa,…

        Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân ở các xã - thị trấn; trong năm 2018 phong trào sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu đề ra./.

Phương Thảo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK