Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình : Kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10.4.2018 - 16:0

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 02 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện đạt được một số kết quả tích cực. 


        Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 61-KH/HU, ngày 9/11/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng triển khai thực hiện ở cơ quan đơn vị mình. Để Chỉ thị 05-CT/TW thực sự lan tỏa vào đời sống, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhiều lực lượng tham gia, gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước.

        Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết 04-NQ/TW gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn 03 vấn đề bức xúc của huyện để thực hiện đó là: Vấn đề đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và giải quyết tệ nạn xã hội. Trong quá trình thực hiện đã đem lại kết quả tích cực. Trên lĩnh vực an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm nhiệm, test mẫu thực phẩm để giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức các hoạt động mít ting hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; tổ chức phát động ký cam kết hưởng ứng “Khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó và biến đổi khí hậu”; tập trung xử lý các vấn đề môi trưởng bức xúc ở các địa phương. Việc giải quyết tệ nạn xã hội, Công an huyện đã phối hợp các lực lượng liên quan, triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy, phát hiện và tiêu hủy cây cần sa và cần sa tươi.

        Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến nổi bật như: Mô hình “chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự” tại thôn Thanh Kiết - xã Phan Thanh; mô hình Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có hiệu quả tại xã Bình Tân; mô hình “góc học tập cho em” của trường tiểu học Phan Rí Thành 2. Hưu trí Nguyễn Đào Vân, chi bộ thôn Bình Nhơn xã Bình Tân hằng tháng trích 600.000 đồng từ lương hưu để hỗ trợ cho 03 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; bác sĩ Lữ Văn Sáu và cô Phan Thị Minh Tâm, đảng bộ khối cơ quan chính quyền hằng tháng hỗ trợ gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; cô Võ Thị Cẩm Thí, trường tiểu học Lương Sơn 03 kèm cặp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm: Công tác triển khai, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân còn hạn chế; việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình cá nhân và tập thể còn chậm, ít, thiếu mới lạ, sáng tạo, một số địa phương, đơn vị, đoàn thể chưa đăng ký mô hình điển hình, tiên tiến học tập và làm theo Bác. Một số địa phương chưa dồn sức chỉ đạo các vấn đề bức xúc đã xác định; kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc được xác định trong Kế hoạch 61-KH/HU tuy có quan tâm thực hiện nhưng chuyển biến chưa nhiều.

       Để Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thực sự lan tỏa trong đời sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra những nhiệm vụ chủ yếu:

      - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong sinh hoạt chi bộ. Lấy chi bộ là cơ sở để tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Làm tốt việc triển khai học tập các chuyên đề hằng năm gắn với cam kết, tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên để đưa Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu.

      - Quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận - đoàn thể, các ngành, các cấp theo phương châm trên trước, dưới sau. Gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tập trung xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

      - Đẩy mạnh và thực hiện có kết quả các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, bồi dưỡng và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

      - Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch toàn khóa và hằng năm đã được xây dựng./.

Thu Bình - Ban Tuyên giáo Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK