Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh họp định kỳ quý I/2018

9.4.2018 - 17:57

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.


    Sáng ngày 05/4/2018, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh quý I/2018 và cho ý kiến về các văn bản liên quan đến hoạt động của Ban chỉ đạo. Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá kết quả đạt được, đặc biệt là phân tích những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện QCDC ở các loại hình.

    Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2018, đồng chí Dương Văn An đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm rà soát, bổ sung các quy định, quy chế làm việc, hoạt động, thực hiện công khai các chế độ, chính sách, dự án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành; thực hiện tốt chế độ đối thoại với nhân dân, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Ban Chỉ đạo các cấp cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 theo Thông báo số 39-TB/BCĐ ngày 13/02/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Duy Nghi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK