Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: tiếp tục “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

9.4.2018 - 14:54

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành kế hoạch số 123-KH/HU, ngày 20/3/2018 về thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 27/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.


Mục đích, yêu cầu của kế hoạch là các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả thiết thực; tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; phải thật sự coi việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định một số nhiệm vụ và giải pháp như: Chỉ đạo, tổ chức quán triệt Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban hành quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng và quy định trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ, trong đó quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng và quy định trách nhiệm của Đảng ủy cơ sở, cấp ủy viên, cán bộ các Ban của Đảng ủy cơ sở; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành tốt chế độ sinh hoạt chi bộ, tham gia ý kiến, thực hiện tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công; đưa việc thực hiện các quy định trên vào hướng dẫn tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ;  Phát huy vai trò, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ, cấp ủy viên, đảng viên trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó những nơi không thực hiện nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định Điều lệ Đảng thì phân loại chất lượng đảng viên là bí thư chi bộ cuối năm không ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng; thực hiện tốt, có chất lượng việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề;  Tăng cường tham dự sinh hoạt chi bộ theo phân công, phân cấp;  Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện sinh hoạt chi bộ….

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK