Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Giám sát bảo hiểm y tế toàn dân

9.4.2018 - 14:52

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Kế hoạch số 125-KH/HU, ngày 02 tháng 4 năm 2018 về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện ủy (khóa VIII) về bảo hiểm y tế toàn dân, giai đoạn 2016-2020.


Mục đích của việc giám sát là nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII); triển khai thực hiện các các nhiệm vụ, hoàn thành chỉ tiêu vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân hàng năm. Qua giám sát, kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đề ra biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo hiểm y tế trong thời gian qua; đồng thời đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập 02 Đoàn giám sát do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Trưởng Đoàn, tiến hành giám sát 06 cấp ủy các xã, thị trấn: Phan Rí Cửa, Liên Hương, Hòa Minh, Phong Phú, Chí Công, Phú Lạc.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng các Đoàn giám sát có trách nhiệm tiến hành giám sát các cấp ủy các xã, thị trấn được phân công và báo cáo kết quả giám sát chậm nhất ngày 04/5/2018 về Ban Thường vụ Huyện ủy.  Cấp ủy các xã, thị trấn gửi báo cáo đúng thời gian quy định; đối với các xã, thị trấn được giám sát phải cử cán bộ tham dự đúng, đủ thành phần, thời gian, chuẩn bị đủ hồ sơ, tài liệu liên quan và tạo điều kiện để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ...

Minh Chiến
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK