Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Thành tích qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Giảng viên

6.4.2018 - 15:45

Trong những năm qua, Chi bộ Giảng viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó có việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.


Chi bộ Giảng viên thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, là Chi bộ được hình thành từ 04 khoa chuyên môn: Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Dân vận, Khoa Xây dựng Đảng, Khoa Nhà nước và pháp luật; với số lượng đảng viên hiện có là 18 đ/c (01 dự bị) và 02 quần chúng.

Hàng năm, việc tổ chức học tập các chuyên đề được Đảng ủy Trường thực hiện đúng kế hoạch và đổi mới về hình thức tuyên truyền. Do vậy, 100% đảng viên, quần chúng của Chi bộ đã nghe quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Trường tổ chức. Qua học tập, nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên được tiếp tục nâng lên, nhất là trong công tác chuyên môn, đảng viên là giảng viên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, tận tụy phục vụ học viên, không có hiện tượng nhũng nhiễu.   

Sau học tập, Chi bộ đều triển khai cho đảng viên, quần chúng đăng ký kế hoạch cá nhân tự giác thực hiện (trong đó, có 01 đồng chí đăng ký kế hoạch cá nhân gương mẫu thực hiện); đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu (năm 2018). Trong công tác chuyên môn, Chi bộ luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường để lãnh đạo các khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn khá đồng bộ. 100% đảng viên là giảng viên đã hoàn thành vượt mức các nghĩa vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế.  Nhiều đảng viên tham gia các lớp học tập, tập huấn, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh đề nâng cao trình độ; trong đó, có 02 đồng chí hoàn thành chương trình cao học, 02 đồng chí tham gia nghiên cứu sinh. Ngoài ra, một số đồng chí đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ đột xuất mà Ban Giám hiệu và Tỉnh ủy phân công. 100% đảng viên, quần chúng tham gia tập huấn về công nghệ thông tin do trường tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ cập nhật tin bài bằng mail công vụ; một số đồng chí tham gia hội thi tin học không chuyên trong CCVC của tỉnh và đạt kết quả khả quan.

Chi bộ đã duy trì nghiêm túc, đều đặn, đúng định kỳ sinh hoạt hàng tháng; nội dung thiết thực, có cải tiến. Trong sinh hoạt, phần lớn đảng viên nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ TW 4 (khóa XII); chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng; giữ vững phẩm chất đạo đức và lối sống trong sạch; nội bộ luôn giữ được sự đoàn kết thống nhất cao; đã khắc phục dần tình trạng ngại tham gia phát biểu ý kiến của đảng viên trẻ. Đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc việc khoán kinh phí văn phòng phẩm về các khoa. Các đồng chí trong diện kê khai tài sản đã thực hiện nghiêm túc việc kê khai theo quy định, Chi bộ cũng đã thực hiện việc công khai về kết quả kê khai tài sản của đảng viên trong tập thể cấp ủy và Chi bộ.

Hàng tháng, trong sinh hoạt thường kỳ, Cấp ủy Chi bộ đều đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết TW4 (khóa XII), nhắc nhở đảng viên thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác. Trong đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm, từng đảng viên đã tự liên hệ kiểm điểm việc thực hiện những nội dung đã đăng ký về kế hoạch cá nhân tự giác và cá nhân gương mẫu thực hiện; riêng đồng chí Bí thư Chi bộ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trước Chi bộ 6 tháng 1 lần.  Qua đó, hầu kết các nội dung đăng ký đã được đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Nhìn chung, các đảng viên của chi bộ đã nêu cao vai trò gương mẫu trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu gương trong công tác chuyên môn cũng như trong ứng xử sinh hoạt hàng ngày.

Chi bộ tiếp tục duy trì việc xây dựng quỹ để làm công tác từ thiện. Từ nguồn quỹ trên, Chi bộ đã tặng các suất quà với tổng trị giá 5.250.000đ cho gia đình chính sách tại  xã Tân Xuân (Hàm Tân) và Trung Tâm Bảo trợ xã hội Tân Hà (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh); thăm, tặng quà cho gia đình 01 đảng viên của Chi bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 3.000.000 đồng; thăm và tặng quà cho 01 quần chúng tại Chi bộ Đào tạo-Khoa học (thuộc Đảng bộ trường) có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 3.000.000 đồng. Bên cạnh đó, 100% đảng viên của Chi bộ giữ mối liên hệ với cấp ủy, địa phương nơi cư trú khá tốt. Có nhiều lượt đảng viên được chi bộ địa phương đề nghị biểu dương.100% gia đình đảng viên, quần chúng của chi bộ đạt gia đình văn hóa năm 2016, 2017.

Ngoài ra, Chuyên đề "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  trong chương trình trung cấp LLCT-HC (Chuyên đề 13 của Phần I.2)  đã được các giảng viên bổ sung, hoàn chỉnh và giảng dạy tại các lớp, góp phần tuyên truyền trong học viên về nội dung trên, nhằm nâng cao ý thức của người học trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, nhiều đảng viên, quần chúng của Chi bộ đã tích cực tham gia viết bài hội thảo khoa học cấp trường tìm hiểu về Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) – đây là hình thức tuyên truyền khá mới mẻ, phong phú, thu hút sự quan tâm của các đồng chí trong Chi bộ nói chung và toàn Đảng bộ nói riêng. Qua hội thảo, một lần nữa, nhận thức của đảng viên và quần chúng về Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW4 đã được làm rõ, có liên hệ với nhiệm vụ của đội ngũ viên chức nhà với những yêu cầu cụ thể.

Nhằm góp phần tạo hiệu ứng tích cực của phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05, Chi bộ đã đăng ký mô hình “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế bảo đảm gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy”; theo đó, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên và thường xuyên giám sát kết quả thực hiện. Tuy mô hình mới được đưa vào thực hiện, song với quyết tâm cao, đã cho thấy có sự chuyển biến nhất định về nhận thức và hành động trong đảng viên của Chi bộ.

Chi bộ lãnh đạo tổ Công đoàn tiếp tục duy trì sinh hoạt đầu tuần với nội dung kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt và tình hình thời sự trong nước, quốc tế.  Duy trì góp vốn giúp nhau trong cuộc sống; phát huy tinh thần tương trợ, chia sẻ, nhất là đối với những trường hợp gặp khó khăn để động viên nhau cùng công tác tốt. Song song với hoạt động trên, đảng viên và quần chúng của Chi bộ tích cực tham gia hoạt động các phong trào do nhà trường và các đoàn thể tổ chức.

Ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động, hàng năm, Chi bộ luôn được Đảng bộ Trường, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Tỉnh ủy đánh giá với những kết quả tích cực. Năm 2016, 01 khoa đạt tập thể lao động xuất sắc (Khoa Xây dựng Đảng), 03 khoa đạt tập thể lao động tiên tiến. Năm 2017, 02 tập thể khoa đạt lao động xuất sắc (Khoa Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Khoa Dân vận), 02 tập thể khoa đạt lao động tiên tiến. Chi bộ tiếp tục được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở, cấp trên cơ sở (năm thứ 10) và đang đề nghị công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh cấp tỉnh (năm thứ 5).

Có thể nói, những thành tích đạt được của Chi bộ Giảng viên qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ là động lực, nền tảng để Chi bộ tiếp tục phấn đấu và giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu các cấp những năm tiếp theo. Đặc biệt, mô hình “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế bảo đảm gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy” của Chi bộ sẽ phát huy hiệu quả và được nhân rộng ở các trường bạn trong thời gian gần nhất./.

Minh Hoài
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK