Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài

6.4.2018 - 14:9

       Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng tàu cá trong tỉnh khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài nên số vụ vi phạm những năm gần đây có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, tập trung chủ yếu ở thị xã La Gi và huyện Phú Quý.


       Kể từ tháng 6/2017 (khi có Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ), UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo quyết liệt hơn; cấp ủy, chính quyền các địa phương vùng biển, nhất là thị xã La Gi và huyện Phú Quý và các ngành chức năng như Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực, chủ động và quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, nhất là công tác tuyên truyền, đã tạo chuyển biến bước đầu quan trọng về nhận thức tác hại, hậu quả của việc đánh bắt hải sản trái phép vùng biển nước ngoài và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác hải sản của ngư dân trong tỉnh.

      Tuy nhiên, từ đầu năm 2018 đến nay tiếp tục xảy ra 03 vụ/06 tàu cá của thị xã La Gi vi phạm bị nước ngoài bắt giữ. Qua đó cho thấy, các chủ tàu cá trên vì hám lợi nên đã bất chấp pháp luật; trong khi đó, công tác nắm tình hình của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng còn sơ hở; công tác xử lý vi phạm vừa qua chưa nghiêm, biện pháp chế tài chưa đủ mạnh nên chưa đủ sức răn đe đối tượng vi phạm.

       Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: các cấp, các ngành phải triển khai thật nghiêm túc Công điện số 732/CĐ-TTg, ngày 28/5/2017 và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh với tinh thần quyết liệt, cấp bách nhưng phải tiến hành thường xuyên, liên tục và đồng bộ các biện pháp (cả giáo dục, kinh tế, hành chính, hình sự) nhằm đạt mục tiêu sau ngày 30/4/2018 chấm dứt hẳn tình hình tàu cá trong tỉnh đánh bắt hải sản trái phép vùng biển nước ngoài.

       Quá trình thực hiện, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở lưu ý 04 biện pháp: Tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc như đã nêu tại Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuyên truyền sâu rộng trong ngư dân, nhất là chủ tàu cá đánh bắt khơi xa. Làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý, kiểm soát chặt chẽ cả trên đất liền và trên biển. Xử lý nghiêm khắc nhất các trường hợp vi phạm cả về kinh tế, hành chính và hình sự theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

       Đối với 04 địa phương trọng điểm (thị xã La Gi, huyện Phú Quý, thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong): Cấp ủy phải xây dựng kế hoạch để triển khai chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo UBND cấp mình và cấp ủy xã, phường (nơi có biển) quán triệt đầy đủ các văn bản của tỉnh, huyện và có kế hoạch thực hiện cụ thể.

       Các huyện có biển còn lại, Ban thường vụ huyện ủy phải có văn bản chỉ đạo, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ yếu tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền để các chủ tàu cá và ngư dân hiểu rõ chủ trương, tác hại của vi phạm, không tham gia đánh bắt thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

       Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải thật sự vào cuộc. Cấp tỉnh phải ban hành văn bản chỉ đạo, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và phát động ngư dân kịp thời cung cấp, phản ảnh thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm để các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện của chính quyền và các ngành; Hội Nghề cá tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, kịp thời cung cấp thông tin để các ngành, địa phương nắm bắt, xử lý.

        Các cơ quan truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 14/CTUBND và Kế hoạch số 261/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, chú ý phát hiện và nhân rộng mô hình tốt, phê phán những nơi chưa làm tốt và các trường hợp tàu cá vi phạm.

       Các ngành, địa phương và lực lượng chức năng phải đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác nắm tình hình nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ đầu, không để xảy ra vi phạm; chú ý phát huy tốt vai trò của cốt cán chính trị ở cơ sở trong việc cung cấp thông tin và các tăng cường biện pháp nghiệp vụ của các cơ quan chức năng. Mặt khác phải quản lý chặt chẽ tàu cá xuất bến theo quy định và yêu cầu thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm; có biện pháp theo dõi, giám sát chặt hành trình tàu cá đánh bắt khơi xa.

       UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Khẩn trương tham mưu và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu thủy sản trên địa bàn tỉnh, trước mắt, tập trung hướng dẫn thị xã La Gi xây dựng kế hoạch tổ chức sắp xếp, tái cơ cấu lại nghề cá cho phù hợp và có hiệu quả; trên cơ sở đó sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh kết quả triển khai chậm nhất trong tháng 6/2018.

       Trên cơ sở Kế hoạch hành động quốc gia theo Quyết định số 78/QĐTTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án tổng thể “Quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Thuận đến năm 2025”, trọng tâm là giải pháp quy hoạch, cơ cấu lại thuyền nghề khai thác trên từng vùng biển theo hướng nghề cá có trách nhiệm, thân thiện môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (trong đó có việc đề xuất lập Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo tinh thần Luật Thủy sản 2017).

       Tham mưu và chủ động triển khai kiện toàn cơ quan bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm đảm bảo năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp trên vùng biển tỉnh theo Kế hoạch hành động Quốc gia và quy định của Luật Thủy sản./.

Tô Long
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK