Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh - Thu ngân sách quý I/2018 đạt khá

9.4.2018 - 7:51

     Trong quý I/2018, huyện Đức Linh thu ngân sách được 31 tỷ đồng, đạt 34,3% kế hoạch cả năm.


     Đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao trong năm là 90 tỷ đồng. Chi cục Thuế đã sớm triển khai kế hoạch thu ngân sách theo dự toán được giao, tổ chức bộ máy tiến hành thu khá chặt chẽ, quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thuế, triển khai tốt việc nộp thuế điện tử đạt cả 3 chỉ tiêu (số doanh nghiệp đang quản lý thuế, số chứng từ nộp thuế, số tiền thu được). 

     Tuy nhiên, công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và chấp hành nộp thuế vẫn còn có mặt hạn chế, dẫn đến số nợ thuế còn cao, nợ đọng nghĩa vụ tài chính còn nhiều; có 5/9 nguồn thu đạt dưới mức bình quân; 6 nguồn thu thấp hơn so với cùng kỳ, nhất là thu ngoài quốc doanh giảm 20,56% so với cùng kỳ.

Hà Thị Mỹ Thê
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK