Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | LỊCH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 4 năm 2018

5.4.2018 - 15:39

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 215-KL/TU, ngày 05/12/2017 của Huyện ủy.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng mùa khô; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018).


II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

 

Thứ hai, ngày 02

 

- Thường trực Huyện ủy dự chào cờ và sinh hoạt đầu tháng.

 

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Tng trc Huyện y tiếp công dân.

 

Thứ ba, ngày 03

 

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp giao ban Thường trực HĐND đầu tháng.

 

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với Ngân hàng chính sách – xã hội tỉnh.

 

Thứ tư, ngày 04

 

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện định kỳ quý I/2018.

 

Thứ năm ngày 05

 

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban BCĐ

công tác cải cách tư pháp và Thi hành án dân sự huyện quý I/2018.

 

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giảng bài

Lớp đảng viên mới.

 

Thứ sáu ngày 06

 

- Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

 

Nga.CTr cong tac T4.2018                                                          2

 

 

 

Thứ hai ngày 09

 

- Buổi sáng: + Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự họp UBND huyện nghe tình hình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

 

+ Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  chủ trì họp BCĐ xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quý I/2018.

 

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp

Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện.

 

Thứ ba, ngày 10

 

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Tân Thành về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy  làm việc với Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện về tình hình thực hiện nhiệm

vụ quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 

Thứ tư, ngày 11

 

- Bui sáng: + Đồng chí Bí thư Huyện y dự giao ban thu ngân sách huyện

 

+ Đng chí Phó Bí thư Thưng trc Huyn y chủ trì họp BCĐ Quy chế dân chủ ở cơ sở quý I/2018.

Thứ năm ngày 12

 

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.

 

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị triển khai nhiệm

vụ  năm 2018  của  Ban  chỉ  đạo  đấu  tranh  chống  “Diễn  biến  hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa và Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

 

Thứ sáu, ngày 13

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Phòng Văn hóa

– Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đài truyền thanh huyện

về  tình hình  thực hiện  nhiệm vụ  quý I/2018 và  những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

-  Thường  trực  Huyện  ủy  khám sức  khỏe  định  kỳ  tại TP Hồ  Chí

Minh.

 

Thứ hai ngày 16

 

- Cả ngày: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về công tác cán bộ, đảng vụ.

 

Thứ ba, ngày 17

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với Đồng chí Dương

Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 

Thứ tư, ngày 18

 

- Đng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì giao ban Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I/2018.

 

Nga.CTr cong tac T4.2018                                                         3

 

 

 

Thứ năm, ngày 19

 

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hàm Cường về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

 

Thứ sáu ngày 20

 

- Thưng trc Huyn y dự Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện.

 

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến của Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố 6 tháng đầu năm.

 

- Thưng trc Huyn y khám sức khỏe định kỳ tại TP Hồ Chí Minh.

 

Thứ      hai, ngày 23

 

- Bui chiều: Đng chí Phó Bí thư Tng trc Huyn y chủ trì họp

Đảng ủy khối Đảng & Đoàn thể huyện.

 

Thứ ba, ngày 24

 

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.

 

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự họp Đảng ủy Quân sự huyện

Thứ tư, ngày 25

- Nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch).

Thứ năm, ngày 26

- Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

 

Thứ sáu, ngày 27

- Buổi sáng: + Thường trực Huyện ủy viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ.

+ Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ VPHU.

- Buổi chiều: Họp giao ban các Thường trực mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2018; xếp lịch tháng 5/2018.

 

Thứ hai, ngày 30

Nghỉ lễ 30/4

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK