Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN THI

Thông báo về tổ chức ôn tập, thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

5.4.2018 - 14:44

Thông báo về tổ chức ôn tập, thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018


I. ÔN TẬP, THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ÔN TẬP

1. Thời gian ôn tập: (sáng từ 7 giờ 30’, chiều từ 14 giờ 00’)

- Ngày 14/4/2018

+ Buổi sáng: Ôn tập môn Kiến thức chung (thi viết) và môn Chuyên môn nghiệp vụ (thi trắc nghiệm). Hướng dẫn ôn tập: Giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

+ Buổi chiều: Ôn tập môn Tin học (thi trắc nghiệm). Hướng dẫn ôn tập: Giảng viên Trường Cao đẳng cộng đồng.

- Ngày 15/4/2018

+ Buổi sáng: Ôn tập môn Tiếng Anh (thi viết). Hướng dẫn ôn tập: Giảng viên Trường Cao đẳng cộng đồng.

2. Địa điểm ôn tập: Trường Cao đẳng cộng đồng (cơ sở 1), số 205 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết.

3. Tài liệu ôn tập: Tất cả các môn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh uỷ Bình Thuận (www.binhthuancpv.org.vn).

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH

1. Thời gian thi: 02 ngày (ngày 26 – 27/4/2018)

(Buổi sáng từ 7 giờ 15’, buổi chiều từ 14 giờ 00’)

- Ngày 26/4/2018

+ Buổi sáng: Thi môn Kiến thức chung (thi viết thời gian 180 phút).

+ Buổi chiều: Thi môn Chuyên môn nghiệp vụ (thi trắc nghiệm trên máy vi tính, bài thi có 50 câu thời gian 45 phút).

Buổi sáng, thí sinh có mặt vào lúc 6 giờ 30’ để dự Lễ khai mạc kỳ thi, buổi chiều thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

- Ngày 27/4/2018

+ Buổi sáng: Thi môn tiếng Anh (thi viết thời gian 90 phút).

+ Buổi chiều: Thi môn Tin học (thi trắc nghiệm trên máy vi tính, bài thi có 50 câu thời gian 45 phút).

Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

2. Địa điểm thi: Trường Cao đẳng cộng đồng (cơ sở 1), số 205 đường Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC

1. Thời gian: ngày 12/4/2018 (Buổi sáng từ 7 giờ 30’, buổi chiều từ 14 giờ 00’)

2. Địa điểm: Tại phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Địa chỉ: số 04 Bà Triệu, thành phố Phan Thiết.

3. Nội dung: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW, ngày 29/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tài liệu ôn tập

1. Tin học

2. Chuyên đề 1

3. Chuyên đề 2

4. Chuyên đề 3

5. Chuyên đề 4

6. Chuyên đề 5

7. Chuyên đề 6

8. Ngoại Ngữ

9. Môn chuyên môn nghiệp vụ

ADMIN BTC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK