Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 4/2018

4.4.2018 - 15:14

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 theo Kết luận số 340-KL/HU ngày 02/4/2018 của Huyện ủy (khóa VIII).

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 13/3/2018 của Huyện ủy (khóa VIII) thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống cháy rừng mùa khô; phòng, chống cháy ở các khu dân cư tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.


II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Thứ hai, ngày 02

 

- Buổi sáng: Giao ban khối Mặt trận, đoàn thể quý I/2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận chuyên đề liên quan đến thủy sản và các chính sách về thủy sản.

- Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy triển khai các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều động cán bộ.

Thứ ba, ngày 03

 

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy nghe đơn vị tư vấn thông qua dự án tuyến đường cao tốc Bắc- Nam, đoạn Vĩnh Hảo- Phan Thiết.

Thứ tư, ngày 04

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.

Thứ năm, ngày 05

 

Buổi chiều: Chủ trì họp các Ban, Văn phòng Huyện ủy góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản và Quy chế sử dụng kinh phí tiết kiệm được của cơ quan Huyện ủy (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ sáu, ngày 06

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1) nghe và cho ý kiến về:

- Kế hoạch tổ chức Lễ hội giỗ Tổ các Vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa năm 2018.

- Tình hình, kết quả thực hiện chủ trương giải quyết tồn tại khu dân cư A2, thị trấn Liên Hương.

- Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Công tác cán bộ.

Thứ hai, ngày 09

 

- Buổi sáng: Họp Thường trực 3 bên thống nhất nội dung kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 10

 

- Buổi sáng: Làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy họp vụ việc liên quan đơn khiếu nại.

Thứ tư, ngày 11

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2) nghe và cho ý kiến về:

- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong năm 2018.

Thứ năm, ngày 12

- Buổi sáng: Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 617-KL/TU ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về chuyên đề “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển Bình Thuận”.

- Buổi chiều:

+ Đồng chí Huỳnh Văn Điển- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự làm việc của Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa về triển khai thực hiện Kết luận số 617-KL/TU ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về chuyên đề “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển Bình Thuận”.

+ Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy xã Chí Công về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ sáu, ngày 13

- Buổi sáng: Nghe Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình, tiến độ tham gia bảo hiểm y tế 4 tháng; nhiệm vụ đến cuối quý II/2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều:

+ Làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an huyện về giải quyết các vụ việc, vụ án trong quý I/2018; nhiệm vụ trong thời gian tới (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

+ Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội giỗ Tổ các Vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 16

- Buổi sáng: Cùng Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh theo Nghị quyết số 37 làm việc với Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Cự (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Tuy Phong).

- Buổi chiều: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 17

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự họp đánh giá, rút kinh nghiệm vụ tập trung đông người phản đối hoạt động giã cào bay sai tuyến tại thị trấn Phan Rí Cửa.

- Buổi chiều:

+ Kiểm tra Đảng ủy xã Vĩnh Hảo về triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

+ Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 14/9/2016 của Huyện ủy (khoá VIII) về bảo hiểm y tế toàn dân, giai đoạn 2016- 2020 (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 18

- Buổi sáng:

+ Cùng Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh theo Nghị quyết số 37 làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Tuy Phong).

+ Chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm (2008- 2018) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều: Họp thông qua kế hoạch củng cố, xây dựng và phát huy lực lượng cốt cán chính trị (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy) (1) Mời tập thể lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Mặt trận, các đoàn thể huyện; cấp ủy các xã, thị trấn dự họp.

Thứ năm, ngày 19

 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 3) nghe và cho ý kiến về:

- Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Huyện ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

- Vụ việc tôn giáo ở thị trấn Liên Hương.

- Tình hình triển khai các dự án du lịch trên địa bàn huyện.

- Công tác cán bộ.

- Công tác đảng viên.

Thứ sáu, ngày 20

 

- Buổi sáng: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 6 tháng đầu năm 2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

- Buổi chiều: Làm việc với tập thể lãnh đạo Công an huyện vụ việc liên quan khiếu kiện giải quyết nhiễm mặn đồng muối Thông Thuận (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

* Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 14/9/2016 của Huyện ủy (khoá VIII) về bảo hiểm y tế toàn dân, giai đoạn 2016- 2020 (cả ngày) (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ hai, ngày 23

 

- Buổi sáng: Giao ban công tác phòng, chống ma túy tháng 4/2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (2) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Công an, viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện, Mặt trận, các đoàn thể huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, các Đồn Biên phòng Hòa Minh, Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Văn phòng Huyện ủy dự họp.

- Buổi chiều: Chủ trì họp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp lễ 30/4 và 1/5 trên địa bàn huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (3) Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Mặt trận, các đoàn thể huyện; các Đồn Biên phòng Liên Hương, Hòa Minh; cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn dự họp.

Thứ ba, ngày 24

- Buổi sáng:

+ Dự Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện).

+ Dự Hội nghị tổng kết 10 năm (2008- 2018) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở tỉnh (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

- Buổi chiều:

+ Họp Đảng ủy Quân sự huyện (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

+ Họp Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện (Đồng chí Nguyễn Thành Siêng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy).

Thứ tư, ngày 25

(Mùng 10/3

Âm lịch)

Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Lễ giổ Tổ các Vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa năm 2018.

Thứ năm, ngày 26

- Buổi sáng: Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nghe và cho ý kiến về:

+ Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

+ Công tác cán bộ.

- Buổi chiều:  Làm việc với Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa về tình hình 04 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; công tác cán bộ (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy) (4) Mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy; Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cùng dự làm việc.

Thứ sáu, ngày 27

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và biểu dương gương điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016- 2018 (Đồng chí Nguyễn Dân- Bí thư Huyện ủy).

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, nhiệm kỳ 2018- 2020.

Thứ hai, ngày 30

Nghỉ lễ 30/4.

 

Văn phòng Huyện ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK